Kan jeg få udbetalt ydelser fra OK Lønforsikring, hvis jeg har deltidsarbejde med supplerende dagpenge fra a-kassen?

​Ja, det kan du. Hvis du arbejder på nedsat tid og er berettiget til at få supplerende dagpenge, kan du få udbetalt forsikringsydelser samtidigt, hvis du er ufrivilligt arbejdsløs efter det tidligere ansættelsesforhold og bliver ansat på nedsat tid hos en anden arbejdsgiver end den tidligere.

Udbetalingsperioden fra forsikringen skal desuden være påbegyndt, inden du påbegynder arbejdet på nedsat tid.

Du skal sende ansættelsesvilkårene til OK's forsikringsadministrator, før du påbegynder arbejdet på nedsat tid. Udbetalingen fra OK Lønforsikring skal sammen med løn og andre udbetalinger kunne holde sig indenfor 80 % af den hidtidige arbejdsfortjeneste.

Læs mere om OK Lønforsikring

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om lønforsikring

top