Hvorfor skal jeg oplyse mit cpr- eller cvr-nummer?

​I forbindelse med udbetaling af overskud til vores medejere har OK pligt til at indberette udbetalingen til SKAT.

For at OK kan udbetale overskud og indberette til SKAT, er det nødvendigt, at OK indhenter oplysninger om medejernes cpr- eller cvr-nummer.

Læs mere om medejerskab af OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top