Hvad skal jeg betale i andelskapital?

OK's vedtægter siger (uddrag):

Den som optages som andelshaver, indbetaler til andelskontoen 15 kr. pr. 5.000 kr. forventet årlig medlemsomsætning for andelshaveren, dog mindst 250 kr.

Man skal altså investere et beløb i selskabet.

Beløbet beregnes i forhold til det forventede produktindkøb pr. år – i kr. ekskl. moms og afgifter – men minimum 250 kr.

Læs mere om at blive medejer af OK

Møde blandt medejere af OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top