Vasker du bilen miljørigtigt?

Er du bevidst om, at bilvask, som foregår i vaskehal, er mere miljøvenligt end at vaske i hånden?

En befolkningsundersøgelse, foretaget for OK af YouGov, viser at danskerne mangler viden om miljøvenlig bilvask. Særligt to grupper er glade for at vaske i indkørslen.

Bil bliver vasket i en af OK's svanemærkede vaskehaller

Kør bilen i vaskehal for miljøets skyld

Hvis man gerne vil have en ren bil og samtidig tage hensyn til miljøet, er det en god idé at køre en tur i den nærmeste vaskehal. Vasker du bilen hjemme i indkørslen, er der nemlig ingen kontrol over de stoffer, der ledes ned i kloakken eller direkte ned i jorden. Det er blandt andet bremsestøv og olierester, der typisk sidder på bilens dæk og fælge, i hjulkasser og undervogn.

En YouGov undersøgelse viser imidlertid, at en stor gruppe bilejere fortsat vælger gør-det-selv-metoden, og det belaster miljøet.

Unge og nordjyder er glade for ’håndvask’ af bilen

I Nordjylland vasker 30 procent bilen hjemme på villavejen eller i indkørslen - og fem procent på ’vask-selv’ station.

Lidt overraskende er det, at det på landsbasis er de 18-29-årige, der flittigst vasker bil hjemme. Undersøgelsen bekræfter generelt, at jyder er mest tilbøjelige til at vaske bil hjemme (se fakta, red.).

Undersøgelsen konkluderer også, at en hel del bilister er uvidende om, hvor meget mere miljøvenlig en vaskehal er i forhold til at vaske bilen i hånden. 41 procent svarer, at de ikke var klar over, at det forholder sig sådan.

Læs mere om miljøvenlige vaskehaller

Bilvask derhjemme frarådes

Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og flere andre organisationer fraråder ganske enkelt, at man vasker bilen hjemme.

Antallet af bilvaske i vaskehaller er steget de seneste år. Udover at rense vandet, genbruger en svanemærket vaskehal også vandet. Vandet renses i et biologisk rensningsanlæg, og det betyder, at der udledes markant mindre spildevand i kloakken pr. bilvask. Dertil er vandet også renset for miljøskadelige stoffer, før det udledes.

Omtrent to tredjedele af spildevandet fra en manuel bilvask ender ifølge Miljøstyrelsen urenset i naturen. Det betyder på årsbasis, at mere end 2 ton vaskemidler, næsten 6 ton olie og mere end 1,5 ton metaller ender direkte i naturen, hvis du vaske din bil 'i hånden' hjemme i indkørslen.

OK har mere end 220 vaskehaller, som bærer det nordiske svanemærke. I vores svanemærkede vaskehaller udledes cirka 35 liter vand ved en bilvask. Det nordiske miljømærke stiller samtidig en række strenge krav til miljøvenlige sæber og minimal udledning af miljøskadelige stoffer.

Find nærmeste OK-vaskehal

Sådan vasker danskerne deres bil:

I vaskehal:

69 procent

Manuelt derhjemme:

21 procent

Manuelt på ’vask selv’-station:

5 procent

På anden vis:

2 procent

Ved ikke:

3 procent

Så mange danskere vasker IKKE bil i vaskehal

Fordelt på landsdele

Flest nordjyder vasker bilen hjemme

Er du bevidst om, at bilvask, som foregår i vaskehal, er mere miljøvenligt end manuel bilvask?

Ja:

49 procent

Nej:

41 procent

Ved ikke:

10 procent

Kilde: Befolkningsundersøgelse, foretaget af YouGov for OK.

top