Tarifmodel 3.0: Tidsdifferentierede timetariffer bliver branchestandard

Fra 1. januar 2023 vil netselskaberne kunne implementere Tarifmodel 3.0. Den største ændring for dig som forbruger er, at nu bliver timedifferentierede distribution en standard i branchen. Distributionen kommer til at variere oftere over døgnet, end vi kender det i dag. Baggrunden for indførelsen af den timedifferentierede distribution er at mindske behovet for udbygning af elnettet i takt med at flere og flere forbrugere får elbil eller varmepumpe, ligesom der bygges Power-to-X-anlæg, som også kræver meget strøm.

I Tarifmodel 3.0 indføres varierende distribution henover døgnet efter belastningen på elnettet, - dvs. distributionen vil være højest de tidspunkter på døgnet, hvor efterspørgslen på strøm er højest, og lavest på tidspunkter, hvor efterspørgslen er lavest. Ligeledes vil distributionen variere alt efter om det er sommer- eller vinterperiode.

Nedenfor ses en oversigt over tidspunkterne, som distributionen for private forbrugere varierer efter, samt hvordan skaleringsfaktorerne til tidsdifferentiering ser ud i forhold til hinanden.

Lastzoner

Prisniveauet for distributionen i de forskellige tidsrum tager udgangspunkt i prisen fra kl. 06.00 til kl. 17.00 i vinterperioden – herover vist som de orange tidsrum (1. oktober til 31. marts). Generelt vil døgnet blive inddelt i 4 zoner, hvor der er forskel på vinter og sommer.

Den største forskel i prisen findes mellem tidsrummet fra kl. 17.00 til 21.00 om vinteren og tidsrummet fra kl. 00 til kl. 06.00 hele året, hvor prisen vil være ti gange højere fra kl. 17.00 til 21.00 om vinteren end i tidsrummet fra kl. 00 til kl. 06.00.

Det betyder, at det fra 1. januar 2023 vil være ganske fordelagtigt at flytte sit forbrug til tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 06.00.

Rådighedstariffer og -betalinger fra egenproducenter bibeholdes for nu. En ny branchevejledning for dette vil dog træde i kraft fra 2024 og frem.

Tarifmodel 3.0 er godkendt til og med udgangen af 2027.

Prisændringer pr. 1. januar 2023

Flere danske netselskaber indfører prisændringer pr. 1. januar 2023. Indtast din adresse på kortet og se hvem der er netselskabet i dit område. Under kortet kan du se prisændringerne for dit selskab.

top