Sådan bruger du din radiator optimalt

​Få gode råd fra OK til, hvordan du bruger husets radiatorer optimalt, når du har oliefyr. OK's servicechef Jan Svendsen forklarer, hvad du skal gøre for at indstille radiatorerne rigtigt.

Termostater skal indstilles ens

Indstil husets radiatorer korrekt

Det er en rigtig god idé at indstille husets termostatventiler – dvs. husets radiatortermostater - korrekt.

Reglen er, at i alle de rum, hvor dørene står åbne i dagtimerne (f.eks. stue, køkken-alrum, et værelse), skal man sikre sig, at termostarterne på radiatorerne bliver brugt, og at termostaterne er indstillet ens.

”Mange tror, at man kan spare penge ved bare at have én radiator tændt, men bruger man kun en enkelt radiator i de åbne rum, så vil den blive overbelastet. Det kan medføre en højere kedeltemperatur, end hvis man havde brugt alle radiatorerne. Den højere kedeltemperatur kræver mere energi og giver på den måde en højere varmeudgift,” fortæller Jan Svendsen.

Termostatventiler til radiatorer

Langt de fleste radiatorer har moderne termostatventiler, som er en samlet betegnelse for både det håndtag, du skruer op og ned for varmen på, og det bagvedliggende ventilsystem. Har dit hus meget gamle radiatorer, er det ikke sikkert, at de har termostatventiler. Har du dem ikke, skal du have dem installeret, for de hjælper til at holde en konstant varme ved brug af et minimum af energi.

Har du termostatventiler, så tjek, at de virker korrekt. Det kan du gøre ved at sætte dem alle på samme indstilling. Giver radiatorerne en ens varme, så virker de. Er der forskel, så er der noget galt. Her er løsningen i de fleste tilfælde, at du skifter håndtaget/termostatføleren på radiatoren. Andre gange kan det f.eks. også være ventilen bag termostatføleren – en lille 'nål', som man kan se, hvis man tager termostatføleren af – som skal have lidt massage.

Du kan ofte selv skifte termostatføleren og give ventilen bag lidt massage. Ved den mest gængse model af termostatfølere, skal man skrue helt op, derefter dreje på termostatfølerens bagstykke og så hive termostatføleren af.

Andre modeller kan dog kræve brug af værktøj. Det er på samme måde let at sætte den samme eller en ny på igen, for der er kun én måde, at en termostatføler kan sættes på. Så prøv dig frem, til det passer.

Når termostatføleren er taget af, kan du give nålen massage ved at trykke den lidt ind nogle gange. Bemærk, at radiatoren bliver varm, når termostatføleren er taget af, men det er helt naturligt.

Få luften ud af radiatorerne

Hvis du hører en rislen eller kluklyde fra dine radiatorer, så har du luft i dem, og de varmer derfor ikke optimalt. Du kan få luften ud ved at løsne luftskruen forsigtigt samtidig med, at du har termostaten skruet helt op. Når der kommer vand ud af luftskruen, skal den lukkes. Husk at have en balje stående under luftskruen til opsamling af vandet. Ligesom med termostatføleren findes der også forskellige typer af luftskruer.

Når du har fjernet luften, så tjek manometeret på kedlen, og fyld evt. vand på, hvis trykket er faldet til under 1 bar.

Få rådgivning fra OK om optimal opvarmning

Mange tror, at man kan spare penge ved bare at have én radiator tændt, men bruger man kun en enkelt radiator i de åbne rum, så vil den blive overbelastet</p>

Jan Svendsen, OK

Radiatorerne skal ikke være afskærmede

Det sidste råd fra Jan er, at du skal sørge for, at radiatorerne i dit hus skal kunne afgive varme. De skal derfor ikke være afskærmet.

”Det er ikke en god idé, at sætte en sofa op af en radiator. Samtidig skal man heller ikke bruge radiatoren til at tørre viskestykker eller andet på. Sæt i stedet kroge op ved siden af, som viskestykkerne kan hænge på,” slutter Jan.

To par strømpefødder på en radiator

Udskift reguleringsventiler

Har du reguleringsventiler, som den på billedet, bør du få installeret moderne termostatventiler, da de hjælper til at holde en konstant varme ved brug af et minimum af energi.

Ældre model reguleringsventil til radiator

Moderne termostatventiler er de bedste

Har du reguleringsventiler, som den grå på billedet, bør du få installeret moderne termostatventiler, da de hjælper til at holde en konstant varme ved brug af et minimum af energi.

Tre termostatventiler og en reguleringsventil

Aftagning af termostatføler

En termostatføler kan i de fleste tilfælde forholdsvis let fjernes. Ved den mest gængse model, skal man skrue helt op, derefter dreje på termostatfølerens bagstykke og så hive termostatføleren af.

Få rådgivning fra OK om optimal opvarmning

Nål bag termostatføler

Bag termostatføleren sidder en lille 'nål', som det kan være nødvendigt at give lidt massage, hvis der ikke kommer varme på radiatoren, når du skruer op. Det gør du ved at trykke nålen lidt ind nogle gange.

Få rådgivning fra OK om optimal opvarmning

Udluftning af radiator

Du kan få luften ud af radiatoren ved at løsne luftskruen forsigtigt samtidig med, at du har termostatventilen skruet helt op. Pas på ikke at skrue den lille skrue helt ud.

Når der kommer vand ud af luftskruen, skal den lukkes, og du skal skrue ned for termostatventilen igen.

Løsning af luftskrue på radiator
Personer med headset

Kundeservice har altid åben

Ring 89 32 23 2989 32 23 29

Gå til hjælp

Send dit telefonnummer

så ringer vi dig op hurtigst muligt

top