​Skal olietanken sløjfes?

Kun de færreste er opmærksomme på, at der faktisk også findes en udløbsdato for olietanke. Din olietank kan faktisk godt blive forældet.

Risiko for udslip ved ældre olietanke

Reglerne for sløjfning af olietank tager udgangspunkt i, at jo ældre en olietank er, jo mere sandsynligt er det, at der er tæring i tanken. Det betyder større risiko for et olieudslip, som kan forurene omgivelserne, med store omkostninger til følge.

Se sløjfningsterminer for olietanke

OK kan stå for fjernelse af din gamle olietank

Sløjfning af olietank - hvor lang levetid har din olietank?

Alle olietanke, uanset type, har en udløbsdato. Se oversigten over sløjfningsterminer herunder for at finde ud af, hvornår din gamle olietank skal fjernes eller udskiftes.

Ny olietank klar til installering

Når olietanken sløjfes

 • Restindhold i tank og rør fjernes (der bør være maks. 10 mm rest)
 • Påfyldningsstuds og udluftning afmonteres
 • Tanken afblændes
 • Afmeldingsskema udfyldes og sendes til kommunen
 • Kontakt altid din kommune om hvad du skal gøre. Det kan være forskelligt fra kommune til kommune

​Ved fjernelse af olietank, uanset om det er en overjordisk eller nedgravet olietank, skal du være opmærksom på at tømme tanken for olierester. Det er altså ikke nok blot at tømme olietanken for restolie, den skal også tømmes for eventuel olieslam i bunden.

Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Fyringsolielevering af OK's chauffør

Sløjfningsterminer for olietanke

Sløjfningstermin (a​​ntal år efter fabrikationsår)​​ i henhold til olietankbekendtgørelsen:

 • Overjordisk​ ​ståltank uden ​indvendig korrosionsbeskyttelse: 30 år​
 • ​Overjordisk​ ​ståltank med ​indvendig korrosionsbeskyttelse: ​40 år
 • Overjordisk plasttank​ ​uden indvendig korrosionsbeskyttelse (enkeltvægget): ​25 år
 • Overjordisk plasttank​​ ​med indvendig korrosionsbeskyttelse (enkeltvægget): ​40 år 
 • Nedgravet ståltank​ ​(glasfiberbelagt) uden ​indvendig korrosionsbeskyttelse: 40 år​
 • ​Nedgravet ståltank​ ​(glasfiberbelagt) med ​indvendig korrosionsbeskyttelse: 50 år
 • Nedgravet plasttank med ​indvendig korrosionsbeskyttelse: 45 år*

*Hvis fabrikationsåret på din olietank ikke kan fastlægges, skal tanken tages ud af brug senest 31. marts 2015

Fælles olietanksforsikring

I lovens forstand er det tankejeren, der er ansvarlig, hvis der går hul i tanken, og olien løber ud.

Alle fyringsolieleverandørerne er dog gået sammen og har tegnet en fælles forsikring, så vores kunder er forsikret i tilfælde af forurening, sådan som loven foreskriver.

Læs mere om OK olietanksforsikring

Hvis olietankene og rørsystemet derimod ikke lever op til de gældende regler, kan forsikringsselskabet afvise at dække skaden. I så fald er det tankejeren selv, der skal sørge for at få fjernet forureningen fra et evt. udslip.

Det kan hurtigt blive dyrt, og derfor er det vigtigt at sørge for at få skiftet olietanken, hvis der er tale om en gammel olietank.

top