​Skal din olietank sløjfes?

Kun de færreste er opmærksomme på, at der findes en udløbsdato for olietanke. Hvis din olietank er forældet skal den sløjfes. Vi hjælper dig på her på siden, hvor du kan se en oversigt over sløjfningsterminer for at finde ud af hvornår din gamle olietank skal sløjfes, fjernes eller udskiftes.

Risiko for udslip ved ældre olietanke

Reglerne for sløjfning af olietank tager udgangspunkt i, at jo ældre en olietank er, jo mere sandsynligt er det, at der er tæring i tanken. Det betyder større risiko for et olieudslip, som kan forurene omgivelserne, med store omkostninger til følge.

OK kan stå for fjernelse af din gamle olietank

Sløjfningsterminer for olietanke

Sløjfningstermin (a​​ntal år efter fabrikationsår)​​ i henhold til olietankbekendtgørelsen:

 • Overjordisk​ ​ståltank uden ​indvendig korrosionsbeskyttelse: 30 år​
 • ​Overjordisk​ ​ståltank med ​indvendig korrosionsbeskyttelse: ​40 år
 • Overjordisk plasttank​ ​uden indvendig korrosionsbeskyttelse (enkeltvægget): ​25 år
 • Overjordisk plasttank​​ ​med indvendig korrosionsbeskyttelse (enkeltvægget): ​40 år 
 • Nedgravet ståltank​ ​(glasfiberbelagt) uden ​indvendig korrosionsbeskyttelse: 40 år​
 • ​Nedgravet ståltank​ ​(glasfiberbelagt) med ​indvendig korrosionsbeskyttelse: 50 år
 • Nedgravet plasttank med ​indvendig korrosionsbeskyttelse: 45 år*

*Hvis fabrikationsåret på din olietank ikke kan fastlægges, skulle tanken tages ud af brug senest 31. marts 2015

Sløjfning af olietank - hvor lang levetid har din olietank?

Alle olietanke, uanset type, har en udløbsdato. Se oversigten over sløjfningsterminer for at finde ud af, hvornår din gamle olietank skal udskiftes eller fjernes.

Ny olietank klar til installering

Hvordan foregår sløjfningen af olietanken?

 • Restindhold i tank og rør fjernes (der bør være maks. 10 mm rest)
 • Påfyldningsstuds og udluftning afmonteres
 • Tanken afblændes
 • Afmeldingsskema udfyldes og sendes til kommunen
 • Kontakt altid din kommune om hvad du skal gøre. Det kan være forskelligt fra kommune til kommune

​Ved fjernelse af olietank, uanset om det er en overjordisk eller nedgravet olietank, skal du være opmærksom på at tømme tanken for olierester. Det er altså ikke nok blot at tømme olietanken for restolie, den skal også tømmes for eventuel olieslam i bunden.

Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Mere om sløjfning af olietanke

At afblænde en olietank betyder at tanken bliver afblændet, så der ikke længere kan komme olie i. Er afblændningen korrekt udført, så afmonteres påfyldningsstudsen og udluftningsrøret i tanken proppes til.

Husk at melde det til kommunen, når din olietank bliver taget varigt ud af brug.

Nej, hvis en olietank er blevet afblændet skal den ikke ved lov fjernes. Det anbefales dog at fjerne olietanken, hvis den er blevet afblændet eller ikke benyttes.

Olietanken kan forårsage forurenende udledninger, hvis den ikke bliver vedligeholdt, og det kan have alvorlige konsekvenser for miljøet. Olietanke kan også være farlige, hvis de ikke bliver brugt korrekt, så det er bedst at fjerne dem, hvis de ikke bliver brugt.

Vær også opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, hvis du har overskredet sløjfningsterminen for olietanken og der sker en forurening. Du risikerer desuden at få en bøde.

Fyringsolielevering af OK's chauffør

Fælles olietanksforsikring

I lovens forstand er det tankejeren, der er ansvarlig, hvis der går hul i tanken, og olien løber ud.

Alle fyringsolieleverandørerne er dog gået sammen og har tegnet en fælles forsikring, så vores kunder er forsikret i tilfælde af forurening, sådan som loven foreskriver.

Læs mere om OK olietanksforsikring

Hvis olietankene og rørsystemet derimod ikke lever op til de gældende regler, kan forsikringsselskabet afvise at dække skaden. I så fald er det tankejeren selv, der skal sørge for at få fjernet forureningen fra et evt. udslip.

Det kan hurtigt blive dyrt, og derfor er det vigtigt at sørge for at få skiftet olietanken, hvis der er tale om en gammel olietank.

top