Beregn hvad du kan spare med en varmepumpe

En varmepumpe kan ofte være en god varmeløsning, som både kan give dig besparelser på varmeregningen og samtidig er bedre for miljøet. Prøv vores varmepumpeberegner i 3 hurtige trin for at se hvad du kan spare i forhold til opvarmning med olie, træpiller eller naturgas. Se også OK's fire finansieringsmuligheder.

*Beregningerne er vejledende, da de er baseret på den seneste måneds gennemsnitlige energipris på el, gas, træpiller og fyringsolie.

Sådan gør du

Det er nemt og hurtigt at beregne din besparelse med en varmepumpe. Følg disse 3 simple trin.

1

Angiv din nuværende opvarmningskilde.

2

Skriv dit nuværende forbrug.

3

Vælg din foretrukne finansieringsform.

Besparelse med varmepumpe

Varmepumpen giver dig en samlet besparelse, og trods varierende elpriser, kan du typisk reducere din varmeregning med op til 50%, hvis du idag bruger fyringsolie, træpiller eller naturgas som opvarmningsform. Størrelsen på besparelsen afhænger selvfølgelig af faktorer som din boligs isolering, og din nuværende varmeløsning.

Læs mere her: Hvor meget strøm bruger en varmepumpe?

Lille barn sidder foran en varmepumpe

Besparelse med luft til vand-varmepumpe

Besparelsen med en luft til vand-varmepumpe kan nå op til 50 %. Besparelsens størrelse varierer med din nuværende varmekilde; skift fra oliefyr giver størst besparelse, mere end fra fjernvarme. Udover besparelser bidrager du til den grønne omstilling med en miljøvenlig varmekilde.

Læs mere om luft til vand-varmepumper

En varmepumpe står udenfor

Besparelse med jordvarme

Med jordvarme kan besparelser nå op til 50% på varmeregningen. Besparelsens størrelse varierer med din tidligere varmekilde, ligesom med luft til vand-varmepumper. Trods en høj indledende investering er den langsigtede økonomi og miljøfordel markant.

Læs mere om jordvarmeanlæg

Mand i færd med at grave op til jordvarme i haven ved et hus

Hvor meget kan jeg spare med en varmepumpe?

Opvarmer du i dag din bolig med enten fyringsolie, træpiller eller ved hjælp af et gasfyr, kan du typisk reducere din varmeregning med helt op til 50 % med en varmepumpe. Størrelsen på besparelsen afhænger selvfølgelig af faktorer om din bolig, som eksempelvis isolering, og din nuværende varmeløsning.

Prøv beregneren og få en indikation på, hvor meget du kan spare samtidig med, at du overgår til en miljøvenlig og energieffektiv varmeløsning.

Hvordan beregnes varmepumpens strømforbrug?

Det kan på forhånd være svært at beregne, hvor meget strøm en varmepumpe bruger. Det er en kompleks beregning, eftersom der er mange faktorer i spil såsom husets isolation, størrelse, varmepumpens effektivitet mv..

Hvis du kender dit cirka-forbrug i kWh timer, kan du tjekke, hvordan forbruget vil fordele sig over året for at få en idé om, hvordan din elregning vil fordele sig over året.

Beregning af størrelsen på din varmepumpe

For at opnå den største besparelse på din energiregning, er det vigtigt, at størrelsen på din varmepumpe er korrekt beregnet. Til trods for at der findes flere beregningsmetoder vedrørende størrelsen på din varmepumpe, så opnår du det bedste resultat, når du får hjælp af en fagmand.

Læs mere om størrelsen på din varmepumpe

To børn foran en varmepumpe

Værd at vide om varmepumpebesparelser

Tager man udgangspunkt i en beregning, hvor en varmepumpe er finansieret ved kontantkøb og med fyringsolie som nuværende opvarmningskilde, hvor man har et årligt forbrug på 2.800 liter, hvilket er lige over det gennemsnitlige forbrug på 2.500 liter årligt, vil du spare op til 50 %.

Hvor meget fyringsolie bruger man?

Tager man udgangspunkt i en beregning af en varmepumpe finansieret ved kontantkøb og foretaget med naturgas som nuværende opvarmningsform med et årligt forbrug på 1.700 m3, hvilket er gennemsnitligt for et nyere parcelhus, vil du opnå en besparelse på op til 30 % med en varmepumpe.

Hvad er et typisk årligt forbrug af naturgas?

Typisk vælger man et træpillefyr, fordi det er billigere at anskaffe end en varmepumpe. Men regner du på den tid, du bruger på at fylde træpiller på, rengøring, vedligeholdelse og opmagasinering, forsvinder besparelsen hurtigt. Derudover er en varmepumpe faktisk også billigere i drift end et træpillefyr, da elafgiften er faldet, og træpillepriserne er steget.

Læs mere her

Personer med headset

Har du brug for hjælp?

Ring til os på 89 32 24 4689 32 24 46 - vi sidder klar til at hjælpe dig.

Gå til hjælp

Send dit telefonnummer

top