Hvad er elforbruget på et jordvarmeanlæg?

Med jordvarme udnytter du den solenergi, der ophobes i jorden, og efterfølgende konverterer den til varme. Varmen cirkuleres derefter rundt i boligen. Jordvarme er en energivenlig erstatning for det gamle oliefyr. Jordvarmeanlæggets virkningsgrad er høj, da det producerer 3-4 kWh for én kWh el, jordvarmeanlægget forbruger.

Kend omkostningerne til drift af et jordvarmeanlæg

Der flere forskellige faktorer, der har betydning for et jordvarmeanlægs elforbrug:

Da der er mange faktorer i spil, er det ikke muligt på forhånd at give et eksakt elforbrug på dit jordvarmeanlæg.

Bliv kontaktet og få rådgivning

Køb din jordvarmepumpe hos OK

Hvad er virkningsgraden på et jordvarmeanlæg?

Virkningsgraden på et jordvarmeanlæg er et udtryk for, hvor effektivt anlægget udnytter den tilførte energi til opvarmning af en bygning eller til at producere varmt vand.

Virkningsgraden kan defineres som forholdet mellem den producerede varmeenergi og den tilførte energi til anlægget. Et jordvarmeanlægs virkningsgrad er høj, da det producerer 3-4 kWh for hver én kWh el, jordvarmeanlægget forbruger.

Læs mere om COP og SCOP

Hvad koster et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg kræver en smule strøm til at drive selve anlægget. På trods af dette, så regnes jordvarme som en vedvarende energikilde på grund af det store energiafkast. Selve prisen er individuel for husstand til husstand, da det varierer hvor omfattende et jordvarmeanlæg, der er brug for.

Realistisk set skal du regne med, at der nedgraves 200-300 meter jordslange. Det koster mellem 100.000 og 200.000 kroner at etablere et jordvarmeanlæg i et almindeligt parcelhus på 130 m2. Prisen på jordvarmeanlægget afhænger naturligvis af, hvor boligen og grunden ligger, dit varmebehov, samt hvordan forholdene på din grund er.

Det virker måske som en høj pris for etableringen, men der hersker ingen tvivl om, at det er en god investering.

  • I de fleste tilfælde bliver et jordvarmeanlæg tjent hjem inden for de første 10 år.

Få økonomisk gevinst med jordvarme

Der er især økonomisk gevinst ved at skifte til jordvarme, hvis du bor i et hus, der enten bliver opvarmet med elvarme eller oliefyr. Alternativt er det også oplagt at anlægge jordvarmeanlæg, hvis du er ved at bygge nyt hus, da det er utroligt nemt at tilpasse anlægget til behovet i huset.

Læs mere om luft til vand-varmepumper

Læs mere om jordvarmeanlæg

 

Flere artikler om varmepumper

top