Hvad er COP og SCOP?

Find ud af mere om hvad COP og SCOP er her.

Hvad er COP?

COP er en forkortelse for "Coefficient of Performance", og det anvendes som et mål for effektiviteten af varmepumper og køleanlæg. COP angiver forholdet mellem den mængde varme eller køling, som en varmepumpe eller et køleanlæg leverer, og den mængde elektrisk energi, som kræves for at drive systemet.

OK's COP-værdier er målt ved 7 grader, som er middeltemperaturen i Danmark målt hen over hele året.

Varmepumpe står op ad hvid husmur

Hvad er COP-værdi på varmepumpen?

COP-værdien er et udtryk for varmepumpens effektivitet. Det vil sige, at jo højere COP-værdien er, jo mere effektiv er varmepumpen eller køleanlægget. En COP-værdi på 3,0 betyder eksempelvis, at varmepumpen leverer tre gange så meget varmeenergi, som den elektricitet, der kræves for at drive den.

COP-værdien kan variere afhængigt af en række faktorer, herunder den omgivende temperatur, størrelsen og kapaciteten af varmepumpen eller køleanlægget og den type kølemiddel, der anvendes. Derfor vil en høj COP-værdi ikke altid garantere en høj effektivitet, hvis varmepumpen eller køleanlægget ikke er korrekt dimensioneret eller installeret korrekt.

Hvad er SCOP?

SCOP står for "Seasonal Coefficient of Performance" og er et mål for den gennemsnitlige effektivitet af en varmepumpe over en hel varmesæson. Det vil altså sige, at forskellen mellem COP og SCOP er indregning af sæsonudsving i temperaturen.

SCOP tager højde for variationer i udendørstemperaturen og belastningen på varmepumpen i løbet af varmesæsonen, og beregner den gennemsnitlige COP for hele sæsonen. SCOP-værdien angiver derfor, hvor effektiv en varmepumpe er under typiske klimatiske forhold i et bestemt geografisk område.

Vaillant varmepumpe foran hvidt hus

Hvad er SCOP-værdien på varmepumpen?

På samme måde som COP-værdien, er SCOP-værdien et udtryk for varmepumpens effektivitet. Til gengæld er sæsonudsving indregnet i SCOP-værdien. Jo højere SCOP-værdien er, desto mere effektiv er varmepumpen over en hel varmesæson. Det er derfor en nyttig indikator for, hvor meget energi der kan spares ved at bruge en varmepumpe i stedet for en anden opvarmningsmetode.

Mere om varmepumpe fra OK

Flere artikler om varmepumper

top