Hvordan foregår et serviceeftersyn på et jordvarmeanlæg?

Service af et jordvarmeanlæg er lovpligtigt, og eftersynet skal foretages årligt. Formålet med eftersynet er at sikre, at komponenterne er fuldt funktionelle og ikke defekte. Serviceeftersynet af dit jordvarmeanlæg er dermed et præventivt vedligeholdseftersyn på de essentielle komponenter.

Sådan foregår serviceeftersyn af jordvarmeanlæg

Ved et serviceeftersyn af jordvarmeanlæg, kommer en tekniker ud til dig for at undersøge jordvarmelægget. OK's service af jordvarme inkluderer følgende:

 • Kontrol af brinetryk
 • Kontrol og evt. regulering af varmepumpens klimastyring
 • Kontrol/rensning af snavssamler brinekreds
 • Afprøvning af lavtryksalarm brinekreds
 • Kontrol af brinens frysepunkt
 • Kontrol af trykekspansionsbeholder, hvis afspærringsventiler er monteret
 • Visuel kontrol af kompresser/tilslutninger
 • Kontrol af vandtryk varmeanlæg
 • Kontrol/rensning af snavssamler varmeanlæg, hvis der er monteret afspærringsventiler
 • Rensning af fordamper
 • Visuel kontrol af varmtvandsbeholder

Læs mere om jordvarme

top