Prisen på naturgas er steget, det har betydning for din regning

Lige nu oplever vi voldsomme prisstigninger på naturgas grundet globale omstændigheder, og vi har desværre ikke kunnet forudse disse prisstigninger

Brug selvbetjeningen Min OK

Log ind på OK's selvbetjening, Min OK, med dit:

  • fakturanummer
  • og aftagenummer

som står i brevet fra OK.

Log ind på Min OK

Log ind på Min OK

Ofte stillede spørgsmål om naturgasregning

Når du får en acontofaktura, som dækker 3 måneders forventet forbrug, så betaler du delvist bagudrettet og delvist fremadrettet. Derfor er din aconto fastsat ud fra vores bedste bud på, hvordan priserne kommer til at se ud i perioden. Grundet de markante prisstigninger, som vi ikke har kunnet forudse, så er langt de fleste af vores kunder blevet opkrævet for lidt aconto.

Hvis man kigger isoleret på naturgas, som dels bruges som opvarmning i mange danske hjem, men også i højere grad som brændsel til elproduktion, så har der været tendenser til, at udbuddet af naturgas er presset.

De norske naturgasfelter har haft en nedsat produktion på grund af audits og genopstart af produktionen. Samtidig er det danske naturgasfelt Tyra under renovering i perioden 2019-2023, og dermed er den danske naturgasproduktion meget begrænset i denne periode.

Vi står midt i en yderst usædvanlig situation, hvor det ikke kan lade sig gøre at sætte en fastpris, da priserne svinger voldsomt fra dag til dag.

Ligesom andre udbydere kan vi ikke forudsige, hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid, men vi følger situationen på el- og naturgasmarkedet tæt.

Mere information om varmechecken

En række borgere kan se frem til en økonomisk håndsrækning, hvis det er svært at betale el- og varmeregningen, det gælder blandt andre pensionister og kontanthjælpsmodtagere.

Læs mere om varmechecken

Sådan udregner OK din aconto-betaling

OK fastsætter din aconto-betaling for naturgas baseret på det forventede årsforbrug på din adresse, der oplyses af distributionsselskabet Evida. Dit forventede årsforbrug fordeles lineært over hele året - dvs. i fire lige store kvartalsportioner. Det betyder, at der ikke tages højde for varierende gasforbrug i hhv. sommer- og vinterperioder.

Læs mere om hvordan OK udregner din aconto-betaling

Se tips til at spare på varmeregningen

Opvarmning af boligen står typisk for halvdelen af det samlede energiforbrug for en dansk gennemsnitsfamilie. Derfor kan du spare penge, hvis du sænker dit varmeforbrug.

Få OK's råd til at spare på varmeregningen

top