Hvordan udregner OK min aconto-betaling på naturgas?

OK får oplyst dit forventede årsforbrug på leveringsadressen af distributionsselskabet Evida. Det forventede årsforbrug fordeles lineært over hele året - dvs. i fire lige store kvartalsportioner. Denne lineære fordeling tager således ikke højde for højere forbrug om vinteren end om sommeren. Det er først ved din årsopgørelse, at vi modtager den endelige fordeling af dit forbrug fra Evida.

Hvis du ønsker at ændre dit forventede årsforbrug, skal du kontakte dit distributionsselskab Evida, som er måleransvarlige.

Du vil typisk modtage din første aconto faktura den 20. i samme måned som din naturgasaftale med OK er startet.

Se også 'Hvornår modtager jeg faktura på naturgas fra OK?'

Læs også: Forstå din naturgasregning

Du kan vælge mellem fire afregningsformer

Månedlig aconto - Kvartalsvis opgørelse
Du får en acontoopkrævning hver måned. På den måde fordeler du dine udgifter hen over året. Du skal stadig levere en aflæsning af din måler hver tredje måned til Evida.

Dit forbrug bliver opgjort kvartalsvis. Samtidig tilpasses dine acontoopkrævninger løbende.

Månedlig aconto - Årlig opgørelse
Du får en acontoopkrævning hver måned. På den måde fordeler du dine udgifter hen over året. Derudover skal du levere en aflæsning af din måler hver tredje måned til Evida.

Aflæsningen falder d. 30/6, 30/9, 31/12 og 31/3.

Du vil blive opgjort for det faktiske forbrug én gang årligt omkring april måned.

Kvartalsvis aconto - Årlig opgørelse
Du får en acontoopkrævning hver tredje måned. Derudover skal du levere en aflæsning af din måler hver tredje måned til Evida.

Aflæsningen falder d. 30/6, 30/9, 31/12 og 31/3.

Du vil blive opgjort for det faktiske forbrug én gang årligt omkring april måned.

Kvartalsvis aconto - Kvartalsvis opgørelse
Hvis du ikke aktivt vælger en af de andre betalingsintervaller, får du automatisk dette interval. Du skal levere en aflæsning af din måler hver tredje måned til Evida.

Aflæsningen falder d. 30/6, 30/9, 31/12 og 31/3.

Du vil herefter få en opgørelse over det kvartal, der lige er gået. Derudover modtager du en acontoopkrævning for den kommende periode.

Mere om naturgas fra OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top