Hvordan udregner OK min aconto-betaling på naturgas?

Dit månedlige naturgasforbrug varierer naturligt nok en del hen over året. Typisk bruger du ca. 16 % af dit årlige naturgasforbrug i januar måned mod bare ca. 3 % i juli måned.

Den fordeling bruger vi, når vi skal udregne din acontobetaling.

Kurven fordeler sig typisk som illustreret her

Den første acontoregning kommer typisk d. 20. i samme måned som din naturgasaftale med OK er startet. Se også 'Hvornår modtager jeg faktura på naturgas fra OK?'

Mere om naturgas fra OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om naturgas

top