Hvordan udregner OK min aconto-betaling på naturgas?

OK får oplyst dit forventede årsforbrug på leveringsadressen af distributionsselskabet Evida. Det forventede årsforbrug fordeles lineært over hele året - dvs. i fire lige store kvartalsportioner. Denne lineære fordeling tager således ikke højde for højere forbrug om vinteren end om sommeren. Det er først ved din årsopgørelse, at vi modtager den endelige fordeling af dit forbrug fra Evida.

Hvis du ønsker at ændre dit forventede årsforbrug, skal du kontakte dit distributionsselskab Evida, som er måleransvarlige.

Du vil typisk modtage din første aconto faktura den 20. i samme måned som din naturgasaftale med OK er startet.

Se også 'Hvornår modtager jeg faktura på naturgas fra OK?'

Læs også: Forstå din naturgasregning

Eksempel på naturgasaftale med variabel pris:

Den m3-pris, som vi aconto-fakturerer dig, er baseret på den senest kendte pris for dit variable naturgasprodukt – som typisk gælder for måneden før faktureringsdatoen.

OK beregner eksempelvis din aconto-faktura pr. 9. april for april, maj og juni. Alle 3 måneder vil blive aconto-beregnet til den variable pris for marts måned, da vi ikke på faktureringstidspunktet kender de fremtidige naturgaspriser.

Eksempel på naturgasaftale med fast pris:

Din aconto-faktura er beregnet på den faste naturgaspris vi har aftalt med dig, da vi kender din fremtidige månedspris.

Læs mere om fordeling af årsforbrug

Mere om naturgas fra OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om naturgas

top