Hvad er brændværdien på naturgas?

Når man taler om brændværdien i forhold til naturgas, ser man på energi-indholdet i den mængde gas, der leveres. Brændværdien varierer og måles derfor med jævne mellemrum.

Man betaler altid for 12,157 kWh pr. m3 naturgas. Der laves timemålinger på det reelle indhold, og disse målinger laves af Energinet. De aktuelle målinger kan findes her

Det betyder, at der laves et korrigeret naturgasforbrug pr. kunde ud fra det aflæste forbrug, inden der afregnes.

Læs mere om naturgas fra OK

Eksempel på udregning af brændværdien af naturgas:

Der er aflæst et forbrug på 1 m3 naturgas. Naturgassen er blevet målt til at have et energiindhold på 11,75 kWH/m3. Kunden bliver afregnet for 11,75/12,157 = 0,97 m3.

​Der stilles også sikkerhedsmæssige krav til den naturgas, du som forbruger tilbydes på det danske marked. Kravene til gassen fastsættes af Sikkerhedsstyrelsen og kan læses i Gasreglementet.

En blå naturgasflamme

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top