Nedtagning af gasmåler i forbindelse med skift af varmekilde

Vi oplever i øjeblikket en ekstraordinær situation, da tusindvis af gaskunder ønsker at få deres gasmålere nedtaget af Evida. Det resulterer i, at Evida for øjeblikket ikke har mulighed for at overholde deres normale tidsfrister og derfor ikke præcist kan oplyse, hvor lang tid der går fra målernedtagelse til OK modtager en slutopgørelse på din nedlagte gasinstallation.

Både Evida og OK gør vores bedste for at følge med de mange kundehenvendelser. Derfor håber vi på din forståelse og tålmodighed i processen.

Hvis du ønsker at udskifte dit gasfyr med en anden varmekilde, skal din gasmåler nedtages. Først og fremmest skal du kontakte Evida på 77 89 90 0077 89 90 00 eller mail evida@evida.dk og bestille en målernedtagning.

I den forbindelse skal du huske at bede Evida om at ændre dit forventede årsforbrug til 0 m3, så vi acontofakturer dig korrekt, indtil vi modtager en slutopgørelse fra Evida.

Hvis du allerede har fået nedtaget din gasmåler, men den ikke er blevet afhentet, bedes du kontakte Evida direkte på tlf. 77 89 90 0077 89 90 00 eller mail evida@evida.dk for at lave en aftale.

Hvis du mangler en slutopgørelse fra OK og din måler er nedtaget, skyldes det, at vi fortsat afventer en slutopgørelse fra Evida.

I mellemtiden beder vi dig betale dine acontofakturaer, herunder abonnement. Disse acontoindbetalinger vil blive modregnet i din slutopgørelse.

Alternativt kan du kontakte os og bede os udsætte forfald 3 måneder frem i tiden.

Hvis du har ændret dit forventede årsforbrug til 0 m3 efter OK har sendt dig en acontofaktura, kan du kontakte OK pr. mail og få genberegnet din acontofaktura ud fra dit nye 0-forbrug.

Med et registreret 0-forbrug vil du fra 9. september 2022 og frem til din slutopgørelse ikke længere modtage acontofakturaer.

Hvis du har modtaget en slutopgørelse fra OK, har Evida allerede taget højde for din faktiske målernedtagningsdato og sendt 0-forbrug for perioden fra nedtagningsdatoen til slutopgørelsesdatoen.

Hvis du ønsker dokumentation for 0-forbrugsperioden, kan du skrive til ok@ok.dk og bede om et beregningsgrundlag.

Hvis du er uenig i målernedtagningsdatoen, kan du skrive en mail til ok@ok.dk og oplyse den dato, du overgik til anden varmekilde.

Så kontakter vi Evida på dine vegne og hører om muligheden for at få sendt et 0-forbrug fra din oplyste dato til målernedtagningsdatoen. Det er alene Evida, der kan afgøre, om dette er muligt.

top