Aftaler olieselskaberne priser?

Nej, olieselskaberne aftaler ikke priser.

At selskabernes priser alligevel er nogenlunde de samme, skyldes, at vi køber ind til samme priser på det internationale marked - for Danmarks vedkommende Rotterdam-noteringen.

Derudover betaler vi samme stats- og miljøafgifter for produkterne. OK's billigere priser afhænger derfor udelukkende af, at vi har lavere omkostninger i forhold til vores konkurrenters bemandede stationer.

Se også 'Hvorfor er benzinpriserne ikke de samme?'

Se de aktuelle benzinpriser

Mand i færd med at tanke bilen hos OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top