Vi oplever i øjeblikket ekstraordinært mange telefonkald til vores kundeservice. Der kan derfor være længere ventetid end normalt. Læs mere

Aftaler olieselskaberne priser?

Nej, olieselskaberne aftaler ikke priser.

At selskabernes priser alligevel er nogenlunde de samme, skyldes, at vi køber ind til samme priser på det internationale marked - for Danmarks vedkommende Rotterdam-noteringen.

Derudover betaler vi samme stats- og miljøafgifter for produkterne. OK's billigere priser afhænger derfor udelukkende af, at vi har lavere omkostninger i forhold til vores konkurrenters bemandede stationer.

Se også 'Hvorfor er benzinpriserne ikke de samme?'

Se de aktuelle benzinpriser

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top