Vi oplever i øjeblikket ekstraordinært mange telefonkald til vores kundeservice. Der kan derfor være længere ventetid end normalt. Læs mere

Jeg kan ikke gennemskue min elfaktura, hvordan skal den læses?

Vi har lavet en lille guide, der forklarer, hvordan din aconto-faktura på el er sammensat.

Herunder ser du en oversigt over din elfaktura - og under den har vi forklaret de enkelte sektioner på fakturaen - og hvad de betyder.

Har du valgt den simple fakturavisning, får du vist en fakt​ura, som den du ser herunder.

Har du valgt en udspecificeret fakturavisning, vil din faktura indeholde flere oplysninger og se ud som den herunder.

Målepunkt ID

'Målepunkt ID' fortæller netselskabet, præcis hvor din elmåler sidder. Det kan ske, at du skal oplyse dette nummer, hvis du skifter el-leverandør.​

Elprodukt

Du kan altid se en beskrivelse af det elprodukt, som du køber hos OK. Se mere info om elprodukterne her​

Forbruger

'Forbruger' er den eller de personer, som har indgået en aftale med OK om levering af el til måleren.​​

Acontorate

Dit forventede årsforbrug af el beregnet ud fra tidligere års elforbrug. Betaling for det forventede forbrug opkræves i 4 rater.​​

Abonnement

Hvis du bruger mere end 500 kWh om året, betaler du ikke abonnement på el til OK. Der kan dog være abonnementsbetaling til dit netselskab til dækning af administration, målerleje og andre ydelser.​

Specifikation

Når du er logget ind på Min OK, kan du under 'Faktura og betaling' vælge, om du vil have vist en simpel eller en udspecificeret faktura.

Hvis du vælger en udspecificeret faktura, er din elpris splittet op i den rene elpris, betaling til netselskab, skatter, afgifter og PSO (betaling til vindmøllestøm, decentral kraftvarme og forskning i grøn energi).

Distribution af el

Prisen pr. kWh inklusiv betaling til netselskabet for brug af elnettet til transport af din el frem til stikkontakten.

Elafgift

Opkrævning af elafgift, tillægsafgift, eldistributionsafgift, elsparebidrag og energiafgift på vegne af staten.

Offentlige forpligtelser (PSO)

PSO (betaling til vindmøllestøm, decentral kraftvarme og forskning i grøn energi). Se om PSO-midlernes anvendelse på www.ens.dk

Moms

25 % merværdiafgift, pålagt af staten

Gebyrer

Betaling til dit lokale netselskab for specifikke ydelser, som du har bestilt, f.eks. tjek af elmåler, genåbning af elmåler eller lignende.​ ​​​​​

Læs mere om el fra OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top