Hvordan aflæser jeg min elmåler?

Med indførelsen af flexafregning for alle private elkunder (og mindre erhvervskunder) i Danmark aflæses din elmåler automatisk time for time. Derfor behøver du ikke gå og aflæse selve elmåleren hver uge eller måned eller indsende en aflæsning af elmåleren til elselskabet.

Fejl på elmåleren er meget sjældne, men har du mistanke om fejl, så ring til OK. Vi kontakter netselskabet på dine vegne, hvis der er tvivl.

  • Vær opmærksom på, at netselskabet tager et gebyr, hvis det viser sig, at der ikke er tale om en fejl på aflæsningen.

Til gengæld er det generelt en god idé at holde øje med dit elforbrug. Er du elkunde hos OK, kan du holde øje med dit elforbrug på selvbetjeningen Min OK, døgnet rundt, året rundt. Som el-leverandør får vi aflæsnings-data for din elmåler fra dit netselskab. De forbrugsdata får vi som elleverandør oftest med 2-3 dages forsinkelse.

Det kan også være en god idé at aflæse dit forbrug – enten på elmåleren eller via en selvbetjeningsløsning – når du flytter eller skifter elselskab.

Flyt din elaftale med

På eloverblik.dk kan du se stamdata og måledata for din elmåler. Her skal du logge ind med din unikke webadgangskode, som du kan se under 'Min elaftale' på Min OK.

Gå til eloverblik.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top