Hvordan aflæser jeg min elmåler?

Alle private elkunder (og mindre erhvervskunder) i Danmark får automatisk aflæst deres elmåler time for time via fjernaflæsning. Derfor behøver du ikke gå og aflæse selve elmåleren hver uge eller måned eller indsende en aflæsning af elmåleren til elselskabet.

Du kan fjernaflæse din elmåler online

Det er muligt - og i de fleste tilfælde ganske simpelt - at aflæse dit elforbrug på din elmåler online. Faktisk er det generelt en god idé at holde øje med dit elforbrug løbende.

Er du elkunde hos OK, kan du tjekke dit elforbrugselvbetjeningen Min OK, døgnet rundt, året rundt. Som el-leverandør får vi aflæsnings-data for din elmåler fra dit netselskab. De forbrugsdata får vi som elleverandør oftest med 2-3 dages forsinkelse.

Læs også: Har du et normalt elforbrug

Aflæsning af elmåler ved flytning

Står du i en flyttesituation, kan det være en god idé at aflæse dit elforbrug – enten på elmåleren eller via en selvbetjeningsløsning – når du flytter eller skifter elselskab.

Flyt din elaftale med

På eloverblik.dk kan du se stamdata og måledata for din elmåler. Her skal du logge ind med din unikke webadgangskode, som du kan se under 'Min elaftale' på Min OK.

Gå til eloverblik.dk

Fejl på elmåleren?

Fejl på elmåleren er meget sjældne, men har du mistanke om fejl, så ring til OK. Vi kontakter netselskabet på dine vegne, hvis der er tvivl.

  • Vær opmærksom på, at netselskabet tager et gebyr, hvis det viser sig, at der ikke er tale om en fejl på aflæsningen.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top