Hvor tit opgøres elafgiftsrefusion hos OK?

Elafgiftsrefusionen opgøres kvartalsvis af OK og du vil derfor modtage en godtgørelse hver tredje måned. Elafgiftsrefusionen for ét kvartal opgøres og modregnes opkrævningen for den følgende måned.

Eksempelvis opgøres og modregnes elafgiftsrefusionen for perioden 01.01.-31.03. således med april måneds opkrævning.

Læs mere om elafgiftsrefusion

Læs mere om OK Ladepakke

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om hjemmeopladning

top