Hvem kan blive medejer?

​​Vedtægterne siger (uddrag)

Som andelshavere af selskabet kan – med hovedbestyrelsens godkendelse eller efter dennes generelle anvisninger – optages andelsselskaber og andre foreninger og selskaber, offentlige og private institutioner, virksomheder samt enkeltpersoner.

Som andelshavere kan kun optages købere af selskabets produkter, som er bestemt til videresalg eller forbrug, eller aftagere af de af selskabet leverede, formidlede, udviklede eller solgte tjenesteydelser.

Købere, hvis indkøb af selskabets produkter eller tjenesteydelser faktureres gennem anden virksomhed som serviceydelse, kan optages som andelshavere, hvorimod gennemfaktureringsvirksomhed ikke berettiger til medlemskab.

I praksis betyder det, at alle OK’s kunder og forhandlere har mulighed for at blive andelshavere og dermed medejere af selskabet, hvis de handler direkte med OK og køber eksempelvis olie, elnaturgas, varmepumper, oliefyrsservice eller forsikringer, som vi sælger til privatkunder.

Tilsvarende gælder det for OK's produkter til erhvervskunder, som f.eks. smøremidler.

Læs mere om medejerskab

OK's administrerende direktør Jørgen Wisborg

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top