Lasse Bolander

Født: 9. august 1968

Gruppe: Landskreds

Medlem af OK's hovedbestyrelse siden: 2013

Hvad er din baggrund?

- Jeg er uddannet cand. Oecon fra Aarhus Universitet i 1993.

1993-1994: Økonom, MD Foods
1994-1996: Direktionssekretær, Tulip International
1996-1997: Direktionssekretær, Det Berlingske Officin
1998-2001: Adm. direktør, Metropol Online
2001-2006: Koncerndirektør, Det Berlingske Officin og Orkla Media
2006-2007: Koncernchef, Det Berlingske Officin
2008- : Formand for Coop m.v.

Lasse Bolander

Fritidsinteresser:

- Jeg elsker at tilbringe fritiden med min familie på vores lille ødegård i Småland. Her får jeg en optimal kombination af friluftsliv, sejlads og tid til at læse gode bøger.

Hvad var din bevæggrund for at gå ind i bestyrelsesarbejdet i OK?

- Coop driver en hel del OK-tankstationer, der ligger i tilknytning til en lang række af vores butikker, og jeg er er en af Coops to repræsentanter i OK’s bestyrelse. Jeg håber, at jeg bidrager til arbejdet i bestyrelsen med min brede erfaring med virksomhedsdrift og bestyrelsesarbejde.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i OK?

- At sikre konstant fokus på at udvikle OK og vores datterselskaber til gavn for kunder og andelshavere.

Hvorfor er andelstanken stadigvæk en god idé?

- Mange af Danmarks største og ældste virksomheder er andelsejede. Det har vist sig at være en meget livskraftig ejerform, hvor man i dialog med andelshaverne har udviklet virksomhederne igennem mange generationer. Et andelsselskab er som en slægtsgård: Vi har arvet den fra vores forgængere og skal sørge for at aflevere den til vores efterfølgere i bedre stand end vi overtog den.

Øvrige tillidshverv

Formand for bestyrelsen: 

  • A/S Information
  • Coop amba og en række datterselskaber i koncernen
  • Direct Gruppen A/S/Ambition A/S
  • Spejder Sport A/S
  • Travelmarket A/S
  • Middelgrundsfonden
  • KHR Architecture A/S

Næstformand for bestyrelsen:

  • Aktieselskabet Trap

Mød hovedbestyrelsen

Se medlemmerne af OK's hovedbestyrelse og læs mere om hvert medlem.

Se OK's hovedbestyrelse

top