Sådan starter du dit oliefyr

Dit oliefyr kan gå i stå af forskellige årsager, og stort set alle oliefyrsejere kommer ud for det på et eller andet tidspunkt. Her er en vejledning til, hvordan du får fyret i gang igen.

Stopper dit oliefyr, skal du tjekke følgende:

  1. Er der tændt for strømmen på oliefyret? Hvis nej, tænd for strømmen.
  2. Er kedeltermostaten skruet helt ned? Hvis ja, skru op for den.
  3. Er der olie på tanken? Hvis nej, skal du have fyringsolie fyldt på.

Når du har tjekket de tre ting efter og sikret dig, at alt er, som det skal være, skal du sætte gang i fyret igen. Det gør du ved at trykke på den røde advarselslampe på fyret, som altid vil lyse, hvis det har været gået i stå. Efter du har trykket på lampen/knappen, går der 2-3 minutter, og så starter brænderen og dermed fyret igen.

Har oliefyrets advarselslampe været tændt, bør du kontakte din servicemontør en af de nærmeste dage

Tænd/sluk knappen

På mange oliefyr er der en diode i tænd/sluk knappen, som viser, om der er strøm på fyret.

Tænd-sluk knap på oliefyr

Særligt hvis du er løbet tør for olie

Er du løbet tør for olie, så kan der være behov for at trykke på den lysende knap flere gange, efter du har fået fyldt olie på.

Efter hvert tryk skal du vente 2-3 minutter for lige at høre, om brænderen starter. Og selvom den starter, kan den gå ud igen efter have kørt 30-40 sek. de første par gange. Så bliv ved fyret. Går brænderen ud, så må du ikke trykke på knappen igen, før den har lyst i 2-3 minutter. 

Termometer på oliefyr

Gentag maks. 3 gange og kontakt montøren

Du må maksimalt gentage proceduren 3 gange. Starter fyret ikke op, skal du kontakte din servicemontør. I det tilfælde er der nemlig typisk kommet luft i systemet, og det problem skal ordnes af en fagmand.

Har du en aftale med OK om automatisk olielevering, så vær opmærksom på, at du skal kontakte OK.

Ældre fyr

På ældre fyr er den røde advarselslampe/knap ofte at finde på en boks af denne type.

En ældre stop-start-kasse fra et fyr

Vigtigt – hvis fyret går i stå igen og igen, eller der er en svovl-agtig lugt i rummet

Går dit fyr i stå gentagne gange efter hinanden, eller er der en svovl-agtig lugt i fyrrummet, skal du kontakte din servicemontør straks! Du må ikke blive ved med at prøve at tænde fyret.

Kedeltermostat

Er fyrets kedeltermostat i bund, skal der skrues op for den, før du forsøger at starte fyret igen.

Kedeltermostat på oliefyr

Oliefyrsudlufter

Kan du ikke se olie i oliefyrsudlufteren, så er der heller ikke olie på tanken.

Bestil fyringsolie fra OK

Hånd på oliefyrsudlufter set tæt på

Tryk på den røde knap

Når du har tjekket, at alt er, som det skal være, kan du starte fyret op ved at trykke på den røde advarselslampe/knap på fyret. Knappen vil altid lyse, hvis fyret har været gået i stå.

Få rådgivning fra OK om optimal opvarmning
Personer med headset

Kundeservice har altid åben

Ring 89 32 23 2989 32 23 29

Gå til hjælp

Send dit telefonnummer

så ringer vi dig op hurtigst muligt

top