Vi oplever i øjeblikket ekstraordinært mange telefonkald til vores kundeservice. Der kan derfor være længere ventetid end normalt. Læs mere

Forstå din naturgasregning

Det kan være svært at gennemskue sin naturgasregning. Regningen er enten en acontoopkrævning eller en årlig opgørelse. Vi guider dig gennem de forskellige poster, så du let kan gennemskue og forstå din naturgasregning.

Naturgasfaktura fra OK

Sådan læser du din naturgasregning

Når du modtager en regning, vil det oftest være en acontoopkrævning. Det betyder, at du skal forudbetale dit forventede naturgasforbrug. Her fremgår det samlede beløb, du skal forudbetale for perioden, samt hvornår du senest skal betale opkrævningen.

På regningen vil den aktuelle pris pr. m3 også fremgå. Prisen pr. m3 afhænger af, om du har naturgas til en variabel eller fast pris. Har du en fast pris, vil prisen være den samme i hele den aftalte periode, mens prisen varierer ved en variabel pris.

Hvad består naturgasprisen af?

Man kan dele din naturgaspris op i tre dele.

  • Dit naturgasforbrug og abonnement til OK - 25%
  • Distribution af din naturgas til dit distributionsselskab, Evida – 22 %
  • Moms og afgifter til staten, opkræves af dit distributionsselskab, Evida – 53%

Du betaler altså for selve naturgassen til din naturgasleverandør OK og for distribution og afgifter til dit distributionsselskab Evida.

Illustration af fordeling af naturgaspris og afgifter

Du får en faktura fra OK og en fra Evida

Når du modtager en naturgasregning fra OK, dækker opkrævningen over forskellige poster. Det er både selve dit forbrug af naturgas, transmission og abonnement hos OK.

Du betaler altså kun ca. 25 % af dit samlede naturgasforbrug til OK. De resterende ca. 75 % af din samlede naturgaspris betaler du til dit distributionsselskab, Evida. Heraf betaler du for transport af din naturgas samt diverse afgifter til dit distributionsselskab.

Disse poster kan du altså ikke se på din faktura fra OK, da du modtager en separat faktura direkte fra dit distributionsselskab Evida.

Fem opkrævninger om året

Som naturgaskunde hos OK modtager du fem opkrævninger om året. Fire opkrævninger aconto og én årsopgørelse med tilhørende acontoopkrævning. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvilken type naturgasregning du kigger på.

  • Acontoopkrævning: Når du modtager acontoopkrævningen, skal du forudbetale den naturgas, vi forventer, at du bruger. Typisk forfalder den midt i perioden. Det vil sige, at du modtager din opkrævning i eksempelvis januar til betaling først i februar, som både dækker januar, februar og marts.

Hvad er et typisk årsforbrug af naturgas?

  • Opgørelse: På din årsopgørelse bliver det faktiske forbrug modregnet det beløb, du har betalt i aconto. Har du betalt for meget, får du penge tilbage, mens du skal betale et restbeløb, hvis du har overskredet det estimerede forbrug.

Log på vores selvbetjeningsunivers Min OK

Som naturgaskunde hos OK har du adgang til vores selvbetjeningsunivers Min OK. Her kan du blandt andet:

  • Følge dit naturgasforbrug
  • Se dine fakturaer
  • Se detaljer om din aftale
  • Tilmelde BS 

Log ind på Min OK

Log ind på Min OK
Personer med headset

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe på 70 10 20 33 - vi sidder klar til at hjælpe dig.

Gå til hjælp

Send dit telefonnummer

så ringer vi dig op hurtigst muligt

top