Information om indefrysningsordningen

Indefrysningsordningen er en del af en politisk aftale, og er ment som en tryghed i en tid med høj inflation og høje energipriser. Her på siden kan du blive klogere på ordningen og hvordan du tilmelder dig.

Udendørs lyskæde hængt op mellem træerne om vinteren

Indefrysningsordningen kort fortalt

Helt praktisk giver indefrysningsordningen dig mulighed for at indefryse en del af din energiregning og afdrage lånet til dit energiselskab over en årrække. Du kan indefryse den del af den rene el- eller gaspris, som overstiger følgende satser:

  • El til 0,8 kr. pr. kWh
  • Gas til 5,84 kr. pr. m3 

Satserne er eksklusiv afgifter, tariffer og moms.

Ordningen løber fra 1. november 2022 og 12 måneder frem. Du kan tilmelde dig indefrysningsordningen frem til 31. oktober 2023.

Hvornår skal jeg betale det indefrosne beløb?

Efter indefrysningsperiodens udløb har du 12 måneders afdragspause. I slutningen af denne periode skal du tage stilling til, hvordan du ønsker at afvikle din indefrosne saldo. Her har du mulighed for at dele din regning op over 4 år eller betale hele beløbet med det samme.

Ordningen er frivillig, og du har til enhver tid ret til at afmelde dig ordningen igen.

Vær opmærksom på ...
der er særlige ordninger for virksomheder og boligforeninger (herunder private udlejere m.v.). Se nærmere under punkterne 'Særligt for virksomheder' og 'Særligt for boligforeninger'.

Sådan tilmelder du dig

Ønsker du at tilmelde dig indefrysningsordningen, kan du gøre det via selvbetjeningen Min OK eller ved personlig henvendelse.

  1. På Min OK skal du vælge den el- eller gasaftale, som du ønsker at oprette en indefrysningsaftale på.
  2. I tilmeldingsbilledet vil du blive bedt om at udfylde dine kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig, når der er nyt omkring indefrysningsordningen. Du skal desuden acceptere aftalebetingelserne samt OK's persondatapolitik.
  3. Slutteligt skal du godkende din tilmelding til indefrysningsordningen med MitID eller NemID.
  4. Når din verificering er accepteret, vil du være tilmeldt indefrysningsordningen pr. dato for signering og vil senest én hverdag senere modtage en kvittering for din tilmelding.

Har du flere aftaler, som du ønsker at tilmelde indefrysningsordningen, skal du tilmelde aftalerne enkeltvis.

Log ind på Min OK

Ordningens forløb

Når du tilmelder dig indefrysningsordningen, indefryser vi den del af din energiregning, som overstiger det fastsatte prisloft i maksimalt 12 måneder og senest frem til 31. oktober 2023.

Herefter begynder dine 12 måneders afdragspause. Senest én måned før afdragspausen slutter, skal du tage stilling til den måde, du ønsker at afvikle det indefrosne beløb på.
Her har du flere muligheder:

  • Du kan vælge at opdele beløbet i lige store bidder og betale et bestemt beløb hver måned eller hvert kvartal - dette over en periode på 4 år mellem 1. november 2024 og 31. oktober 2028.
  • Du kan vælge at betale hele det indefrosne beløb på én gang

Senest én måned før afdragspausen udløber skal du beslutte, om du ønsker at betale på én gang, eller om du vil afdrage over en 4-årig periode, og du vælger helt selv den løsning, som passer bedst til netop din økonomi. Såfremt vi ikke hører fra dig inden for fristen, vil du automatisk blive tildelt en afdragsordning, der strækker sig over 4 år.

Log ind på Min OK

Hvad betyder det for mig?

Vi ved, at folk er forskellige, og at forskellige mennesker har forskelligt forbrug. Herunder kan du se udvalgte eksempler på, hvad indefrysningsordningen kan betyde for dit forbrug.

Beregningseksempel for el

For en kunde med et elforbrug svarende til 2.000 kWh om året, vil følgende udregning gælde:
Antal kWh * (rene kWh-pris - loftet) = beløb til indefrysning

I eksemplet ovenfor tages udgangspunkt i, at den rene kWh-pris i perioden har været 2 kr. Du kan selv finde din rene kWh-pris for perioden på side 2 af regningen på Min OK.

En regning dækker en periode på 3 måneder svarende til 500 kWh i eksemplet.
Du kan derfor sige:
500 kWh * (2,00 kr. – 0,80 kr.[indefrysningsloftet]) = 600 kr. til indefrysning

Se priseksempler på el

Illustration af pendellampe

Beregningseksempel for gas

For en kunde med et gasforbrug på 1600 m3 om året, vil følgende udregning gælde:
Antal m3 * (m3-pris - loftet) + evt. abonnement til OK = beløb til indefrysning

I eksemplet ovenfor tages udgangspunkt i, at den rene m3-pris i perioden har været 22 kr. Du kan selv finde din rene m3-pris for perioden på side 2 af regningen på Min OK.

En regning dækker en periode på 3 måneder svarende til 400 m3 i eksemplet.
Du kan derfor sige:
400 m3 * (22,00 kr. – 5,84 kr.[indefrysningsloftet]) = 6.464 kr. til indefrysning

Den tekniske beregning for udregning af prisloftet kan derfor angives således:
Antal enheder * (ren produktpris - prisloftet) = beløb til indefrysning

Se priseksempler på gas

Illustration af hus med to vinduer og dør

Det skal du vide om indefrysningsordningen

Private
For private pålægges en rentesats på 2 % p.a. af det indefrosne beløb. Renten tilskrives årligt og vil fremgå på din indefrysningskonto.

Indefrysningsordning på el
Opretter du en indefrysningsordningsaftale på el, opkræves et årligt administrationsgebyr til OK på 180 kr. Gebyret tilskrives ved tilmelding og herefter én gang årligt. Gebyret vil fremgå på din indefrysningskonto, som du løbende kan følge på Min OK.

Har du mere end et målepunkt tilmeldt ordningen, eksempelvis et sommerhus, kolonihavehus eller lignende, skal du stadig kun betale ét gebyr.

Indefrysningsordning på gas
Opretter du en indefrysningsordningsaftale på gas, opkræves et årligt administrationsgebyr til OK på 180 kr. Gebyret tilskrives ved tilmelding og herefter én gang årligt. Gebyret vil fremgå på din indefrysningskonto, som du løbende kan følge på Min OK.

Har du mere end et aftagernummer tilmeldt ordningen, eksempelvis sommerhus, kolonihavehus eller lignende, skal du stadig kun betale ét gebyr.

Virksomheder
For virksomheder pålægges en rente på 4,4 % på det indefrosne beløb i indefrysningsåret. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter rentesatsen for de efterfølgende år.

Derudover opkræves et årligt administrationsgebyr på 180 kr. Gebyret tilskrives ved tilmelding og herefter én gang årligt. Gebyret vil fremgå på virksomhedens indefrysningskonto. 

Skulle du mod forventning misligholde dine betalingsforpligtigelser, pågbeynder OK sin normale rykkerprocedure. Er der fortsat ingen reaktion fra dig, overdrages gældsforpligtigelserne til Erhvervsstyrelsen.

Den normale rykkerprocedure indeholder to rykkerskrivelser.

Såfremt du ønsker at afmelde dig indefrysningsordningen før dennes udløb, skal du tage kontakt til OK. Du vil i så fald modtage en slutopgørelse for det samlede indefrosne beløb inklusive renter og gebyrer.

Du skal efter udmeldelse tage stilling til, hvorvidt du ønsker at afvikle gælden med det samme eller om du ønsker at afdrage over en 4-årig periode.

Du har mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen på et senere tidspunkt, så længe det overholder perioden for mulig indefrysning.

Såfremt du flytter fra en adresse, som du har tilmeldt indefrysningsordningen, vil du som udgangspunkt blive afmeldt ordningen. Du vil derfor modtage en opgørelse over din indefrysningsordning og skal derfra beslutte, om du ønsker at betale det indefrosne beløb over en maks 4-årig periode eller om beløbet afvikles.

Du har dog mulighed for at lave en særlig aftale med OK om at videreføre din indefrysningsordning på din nye adresse.

Hvis du fortsat ønsker at gøre brug af indefrysningsordningen, skal du tilmelde dig igen på din nye adresse.

Du vil i hele indefrysningsperioden kunne se oplysninger om din indefrysningsordning.

Hvis du under indefrysningsperioden vælger at skifte væk fra OK, vil du automatisk blive afmeldt ordningen. Du vil i forbindelse med skiftet modtage en opgørelse over husstandens indefrosne beløb, og du skal herefter beslutte, om du ønsker at afdrage på én gang, eller over en periode på 4 år.

Du vil i hele indefrysningsperioden kunne se oplysninger om din indefrysningsordning.

Der er aftalt to indefrysningsordninger for virksomheder:

  • En generel virksomhedsordning, der også omfatter kultur- og foreningsliv
  • En særlig ordning for energiintensive virksomheder

Den generelle virksomhedsordning falder grundlæggende under de samme forudsætninger som for private husstande. Dog lyder renten på 4,4 % p.a., som angivet i 'Hvad koster indefrysningsordningen?'

Desuden er virksomheder i denne ordning omfattet af et indefrysningsloft på 15 mio. kr. på koncernniveau. 
Det er virksomhedens eget ansvar at afmelde indefrysningsordningen før indefrysningsloftet rammes. Overskrides loftet, vil virksomheden blive opkrævet det samlede beløb over beløbsgrænsen på førstkommende faktura.

For energiintensive virksomheder foreligger en anden ordning. Energiintensive virksomheder er her defineret som virksomheder hvor mindst 3 % af omsætningen gik til energiregninger i 2021. Virksomheder, der falder under denne kategori, kan opnå lån for op til halvdelen af deres ekstraudgifter til el og gas, når prisen overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige rå el- og gaspris i 2021. Særligt for denne ordning er, at ansøgningen skal ske direkte til Erhvervsstyrelsen.

Er du i tvivl om, hvilken ordning din virksomhed kan bruge, vil vi til enhver tid henvise til virksomhedens egen revisor.

Du kan læse mere om indefrysningsordningerne for virksomheder på virksomhedsguiden.dk

For boligforeninger, private udlejere mv., der er tilmeldt som en virksomhed hos deres energiselskab, gælder særlige vilkår. Foreningen kan eksempelvis søge tilskud til at dække højere renteudgifter i perioden, hvor de afdrager på ordningen.
Særlige forhold for boligforeninger

Når du tilmelder dig ordningen, bliver dine kommende regninger automatisk en del af indefrysningsordningen. Ordningen gælder dog kun for regninger, der ikke er betalt og for fakturaer med forfald i indefrysningsperioden.

Informationerne på denne side er baseret på gældende lovgivning pr. 1. november 2022. Vi tager forbehold for fremtidige ændringer.

top