Hvem har ansvaret for reduktionen i elafgiften?

Det er altid dit ansvar, at din bolig står registreret korrekt i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Sker der ændringer som påvirker om du er berettiget til reduceret elafgift eller ej skal du, som elkunde hos OK informere os om det hurtigst muligt.

Forstå din elregning fra OK

Informer os, hvis du ændrer opvarmningsform

Hvis du ikke længere har elvarme som primær opvarmningskilde, skal du informere OK om det, da du så ikke længere vil være berettiget til en reduktion i elvarmeafgiften.

I samarbejde med Energinet laver vi løbende stikprøver af, om du er berettiget til reduktionen.

Er din bolig ikke registret korrekt skal du kontakte din kommune. Sker det, at du er berettiget til afgiftsreduktionen tilbage i tid retter OK sig efter den dato, som kommunen påfører. Dog kan man maksimalt gå 3 år tilbage i tid med registreringen.

Vær opmærksom på at i sager med reduktion tilbage i tid har nogle netselskaber op til 16 ugers behandlingstid.

Læs mere om el fra OK

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top