Hvordan fungerer flexafregning for ejere af solceller?

Med indførelsen af flexafregning for solcellekunder i nettoafregningsgruppe 6 er man gået væk fra tanken om at lave en 'opsparing' i elnettet. Når solen skinner og du ikke selv kan nå at bruge den strøm du producerer har du tidligere 'opsparet' denne el i elnettet til dit senere forbrug.

Med flexafregning skal du sælge strømmen, du sender ud i elnettet, til Nord Pools timepris time for time. Ligeledes skal du købe al den strøm du trækker fra elnettet hos din el-leverandør, når du ikke producerer nok strøm til eget forbrug.

Prisen for strømmen afhænger af din aftale med OK og gælder kun den rene elpris. Du skal stadig kun betale skatter og afgifter til staten af dit nettoårsforbrug.

Læs mere om flexafregning af el

Som kunde med VE-anlæg skal du også betale for transport af din el og en fast betaling til dit netselskab. Du betaler rådighedstarif, rådighedsbetaling og en fast betaling.

Rådighedstariffen er betaling for transporten af den strøm du trækker fra det kollektive elnet, ligesom elforbrugere uden VE-anlæg betaler.

Rådighedsbetalingen dækker den strøm dit VE-anlæg bruger i selve installationen.

Den faste betaling betales for kundeforholdet mellem dit netselskab og dig. Alle kunder der trækker strøm fra det kollektive elnet betaler et abonnement til netselskabet.

Priserne kan du finde via en prisoversigt på dit netselskabs hjemmeside.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top