Hvordan foregår fjernelse af olietank?

En gammel olietank kan være en potentiel kilde til forurening og udgøre en risiko for din grund og dit hus. Derfor er det vigtigt, at du fjerner olietanken på den rigtige måde, hvis du ikke længere bruger den.

Hvornår skal du fjerne din olietank?

Ifølge loven skal du sløjfe din olietank, hvis den ikke er i drift, eller hvis den er mere end 40 år gammel. Du kan eventuelt tjekke den såkaldte 'sløjfningstermin', tidsfrist for hvornår olietanken skal fjernes.

Når olietanken skal fjernes skal du tømme tanken for restindhold, afmontere påfyldningsstudsen og udluftningsrøret, og blænde tanken af, så det ikke er muligt at fylde olie i den.

Du skal også anmelde sløjfningen til din kommune, hvor du også finder relevante blanketter og vejledninger.

Hvem fjerner en olietank?

Du kan vælge at fjerne din olietank selv, eller du kan få hjælp af eksempelvis en autoriseret kloakmester eller en anden fagperson. Hvis du vælger at gøre det selv, skal du være opmærksom på, at det kræver både tid og kræfter, og at du skal overholde visse sikkerhedsregler.

Først skal du tømme tanken for restindhold ved at suge det op med en pumpe eller en slange. Du skal sørge for at opbevare olien i en lukket beholder, som du kan aflevere på genbrugspladsen eller hos en godkendt modtager. Vær opmærksom på, at der kan være begrænsning på hvor meget restolie, du må aflevere på genbrugspladsen pr. dag.

Har du en nedgravet olietank, skal du herefter grave tanken fri fra jorden og løfte den op med et egnet redskab, som f.eks. en kran eller en gravemaskine. Du skal være forsigtig med ikke at beskadige tanken eller rørene under processen.

Til sidst skal du transportere tanken til et skrotplads eller et andet sted, hvor den kan blive genanvendt eller bortskaffet på forsvarlig vis. Du skal have dokumentation for, hvor tanken er endt, og sende dokumentationen til kommunen sammen med din sløjfningsanmeldelse.

Hvad koster det at få fjernet en olietank?

Prisen for at fjerne din olietank afhænger af flere faktorer, som f.eks. tankens størrelse, placering, alder og tilstand. Det kan variere fra et par tusinde kroner til over ti tusinde kroner.

Hvis du vælger at få hjælp af en professionel, kan du indhente flere tilbud og sammenligne dem, før du beslutter dig. Du kan også undersøge, om du har mulighed for at få et tilskud eller fradrag for at fjerne din olietank.

Hvis du vil vide mere om fjernelse af olietank, kan du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside eller kontakte din kommune for yderligere vejledning.

Læs mere om sløjfning af olietank

Skal en afblændet olietank fjernes?

Din afblændede olietank skal ikke nødvendigvis fjernes, men det kan være en god idé at gøre det alligevel.

Hvis en afblændet olietank lækker, kan den forurene jorden og grundvandet, og det kan være rigtig dyrt og besværligt at rense op. Desuden kan en afblændet olietank være til gene, hvis man vil bygge eller grave på grunden. Derfor kan det være en fordel at grave tanken op og bortskaffe den på en forsvarlig måde.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top