Hvordan virker et oliefyr?

Dit oliefyr består af tre dele: En oliebrænder, en oliekedel og skorstenen.

  • Oliebrænderen, hvor olien forstøves, blandes med luft, antændes og brændes
  • Oliekedlen, hvor varmen fra flammen føres til centralvarmevandet, der cirkulerer fra kedlen og rundt i dine radiatorer
  • Skorstenen, der leder røgen fra forbrændingen ud i det fri

Din olie rækker længst, hvis de tre dele passer sammen og hele anlægget holdes løbende ved lige. Hvis fyret ikke fungerer optimalt, kan du sagtens udskifte enkeltdele. Når du får skiftet oliekedlen, er det dog ofte nødvendigt også at få oliebrænderen skiftet.

Et oliefyr er en driftssikker og billig måde at opvarme dit hjem på. Et moderne oliefyr, der er indstillet korrekt, giver dig næsten 100 % energieffektivitet. Det betyder, at du udnytter din olie optimalt.​

Læs mere om oliefyrsservice

Hånd på oliefyrsudlufter set tæt på

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top