Hvordan er støjniveauet på en varmepumpe?

Der er ingen støjgener fra en jordvarmepumpe. Udendørskompressoren til en luft til vand-varmepumpe kan støje svagt, men OK's luft til vand-varmepumper​ er dog yderst støjsvage.

Nogle kommuner har specielle krav til støjniveau i bebyggede områder, derfor skal du være opmærksom på, at afstandskrav til skel overholdes.​​​​​

Læs mere om OK's leverandør

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top