Lovbestemte afgifter, bidrag og gebyrer

Alle, der har en forsikring, betaler også for en række lovbestemte afgifter og bidrag, som vi som forsikringsselskab opkræver på vegne af staten. Det gælder, uanset hvilket forsikringsselskab du har. Hertil kommer gebyrer, som har samme niveau som resten af forsikringsbranchen.
Her kan du læse mere om de forskellige afgifter, bidrag og gebyrer, du betaler til OK Forsikring, hvornår på året, vi opkræver dem, hvad de indebærer, og hvad de koster.

Lovbestemte bidrag

Miljøbidrag

Beløb: 84 kroner om året pr. police
Opkræves: Ved hovedforfald
Gælder for følgende forsikringer: Ansvarsforsikringen for person- og varebiler

Bidrag til Garantifonden

Beløb: 40 kroner om året pr. police
Opkræves: Ved hovedforfald
Gælder for følgende forsikringer: Indbo, hus og sommerhus/fritidshus

Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs.

Lovbestemte afgifter

Naturskadeafgift

Beløb: 40 kroner om året pr. police
Opkræves: Ved første opkrævning i kalenderåret
Gælder for følgende forsikringer: Hus-, sommerhus-, og indboforsikring

Du betaler en årlig afgift til staten for forsikringer med branddækning af bygninger, sommerhuse og indbo. Afgiften går til en erstatningspulje, der betaler skader efter stormflod, stormfald, oversvømmelse og tørke. Det er Naturskaderådet, der afgør, om der er belæg for at betale erstatning/tilskud.

Skadeforsikringsafgift

1,1 % af prisen på alle dine skadeforsikringer (fastsat af staten)
– undtaget motoransvarsforsikringer
Opkræves: Løbende
OK Forsikring opkræver skadeforsikringsafgift på vegne af og til staten i forbindelse med køb af nye forsikringer, ændringer og fornyelser (hovedforfald).

Statsafgifter/ansvarsafgifter

230 kroner om året på knallert- og EU-knallertforsikringen (fast statsafgift)
42,9 % af prisen på ansvarsforsikringen på bil og motorcykel
Opkræves: Løbende bortset fra afgift vedr. knallert og EU-knallertforsikringen, som er ved hovedforfald.

OK Forsikring opkræver statsafgifter på motorkøretøjer (bil, motorcykel, EU-knallert og knallert) på vegne af og til staten.

Opsigelsesgebyr

I tilfælde af opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel, opkræver vi et gebyr. Gebyret varierer alt efter, hvilken forsikring der er tale om, og hvor længe forsikringen har været i kraft. Gebyrerne afspejler de omkostninger, vi har ved salg og etablering af dine forsikringer.

Forsikringsprodukt
Vis mere
Bilforsikring
Under 12 måneder 600 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Husforsikring
Under 12 måneder 600 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Sommerhusforsikring
Under 12 måneder 600 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Ulykkesforsikring
Under 12 måneder 400 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Indboforsikring
Under 12 måneder 400 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Campingvognsforsikring
Under 12 måneder 500 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Trailerforsikring
Under 12 måneder 500 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Motorcykelforsikring
Under 12 måneder 600 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Veteranbilsforsikring
Under 12 måneder 525 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Knallertforsikring
Under 12 måneder 400 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Autoulykkesforsikring
Under 12 måneder 135 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Kæledyrsforsikring
Under 12 måneder 200 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
GF-Hjælp
Under 12 måneder 135
Over 12 måneder 75
Landbo
Under 12 måneder 600
Over 12 måneder 75

Senest opdateret dec. 2023

Øvrige gebyrer

Mangler dit køretøj en lovpligtig motoransvarsforsikring, opkræver DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) et dagsgebyr. Læs mere om gebyret og prisen.

top