Lovbestemte afgifter, bidrag og gebyrer

​Alle forsikringsselskaber skal jf. lovgivning opkræve en række afgifter, bidrag og gebyrer.

Følgende afgifter er inkluderet i din(e) månedlige præmie(r):

Skadesforsikringsafgift. Alle skadesforsikringer opkræves en afgift på 1,1 % af prisen, undtagen lovpligtig ansvarsforsikring for biler og andre køretøjer og forsikring for lystfartøjer, hvor der allerede opkræves statsafgift.

Statsafgift opkræves på bil-, knallert- og motorcykelforsikring. Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype.

Miljøbidrag på 101 kr. pr. år opkræves på bilforsikringer, indtil bilen skrottes.

Følgende bidrag opkræves ved hovedforfald, dvs. 1 gang pr. år:

Bidrag til stormflod og stormfald på i alt 60 kr. for brandforsikringer og forsikringer med branddækning. Bidraget til stormflod indgår i en pulje, som i tilfælde af stormflod giver erstatning. Bidraget til stormfald indgår i en pulje, som i tilfælde af stormfald giver mulighed for tilskud til genopbygning af privat fredskov. I begge tilfælde er det Stormrådet, der afgør, om der kan udbetales erstatning.

Øvrige gebyrer, som opkræves af os:

Hvis præmien ikke er rettidigt betalt, sender vi et rykkerbrev om manglende betaling. Vi sender om nødvendigt i alt to rykkerbreve, og hver af disse pålægges et gebyr på 100 kr.

I tilfælde af opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel opkræver vi et gebyr. Gebyret varierer alt efter, hvilken forsikring der er tale om, og hvor længe forsikringen har været i kraft. Gebyrerne afspejler de omkostninger vi har ved salg og etablering af dine forsikringer (se oversigt​).

Derudover opkræver vi ikke yderligere gebyrer.

top
Vi bruger cookies (også fra 3. part) til at huske dine indstillinger, trafikmåling og til at vise målrettede annoncer. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies og hvordan du sletter dem