Lovbestemte afgifter, bidrag og gebyrer

​Alle forsikringsselskaber skal jf. lovgivning opkræve en række afgifter, bidrag og gebyrer.

Følgende afgifter er inkluderet i din(e) månedlige præmie(r):

Skadesforsikringsafgift. Alle skadesforsikringer opkræves en afgift på 1,1 % af prisen, undtagen lovpligtig ansvarsforsikring for biler og andre køretøjer og forsikring for lystfartøjer, hvor der allerede opkræves statsafgift.

Statsafgift opkræves på bil-, knallert- og motorcykelforsikring. Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype.

Miljøbidrag på 101 kr. pr. år opkræves på bilforsikringer, indtil bilen skrottes.

Følgende bidrag opkræves månedligt i 12 lige store dele

Bidrag til Naturskaderådet (stormflodsafgift) på i alt 40 kr. pr. år (3,33 kr. pr. md.) for brandforsikringer og forsikringer med branddækning. Bidraget til stormflod indgår i en pulje, som i tilfælde af stormflod giver erstatning. Bidraget til stormfald indgår i en pulje, som i tilfælde af stormfald giver mulighed for tilskud til genopbygning af privat fredskov. Bidraget til Tørkedækning indgår i en pulje, som i visse tilfælde af tørke giver erstatning. I alle tilfælde er det Naturskaderådet, der afgør, om der kan udbetales erstatning.

Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringer på 40 kr. årligt (3,33 kr. pr. md) betales på alle forsikringer hvor der ydes skadesbetaling. Det vil sige på alle forsikringer af motorkørertøjer samt på forsikring af indbo og hus.

Årligt bidrag til Garantifonden

Sammen med første opkrævning for OK Sundhedsforsikring opkræves et bidrag til Garantifonden på 40 kr. Herefter opkræves bidraget én gang årligt.

Øvrige gebyrer, som opkræves af os:

Hvis præmien ikke er rettidigt betalt, sender vi et rykkerbrev om manglende betaling. Vi sender om nødvendigt i alt to rykkerbreve, og hver af disse pålægges et gebyr på 100 kr.

I tilfælde af opsigelse med forkortet opsigelsesvarsel opkræver vi et gebyr. Gebyret varierer alt efter, hvilken forsikring der er tale om, og hvor længe forsikringen har været i kraft. Gebyrerne afspejler de omkostninger vi har ved salg og etablering af dine forsikringer.

Derudover opkræver vi ikke yderligere gebyrer.

Opsigelsesgebyr

Hvis du ønsker at opsige din forsikring hos OK med forkortet opsigelsesvarsel opkræver vi et gebyr. Gebyret varierer alt efter, hvilken forsikring der er tale om, og hvor længe forsikringen har været i kraft.

Forsikringsprodukt
Vis mere
Bilforsikring
Under 12 måneder 600 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Husforsikring
Under 12 måneder 600 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Sommerhusforsikring
Under 12 måneder 600 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Ulykkesforsikring
Under 12 måneder 400 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Indboforsikring
Under 12 måneder 400 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Campingvognsforsikring
Under 12 måneder 500 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Trailerforsikring
Under 12 måneder 500 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Motorcykelforsikring
Under 12 måneder 600 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Veteranbilsforsikring
Under 12 måneder 525 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Knallertforsikring
Under 12 måneder 400 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Vejhjælpsforsikring
Under 12 måneder 135 kr.
Over 12 måneder 75 kr.
Kæledyrsforsikring
Under 12 måneder 200 kr.
Over 12 måneder 75 kr.

Senest opdateret feb. 2020

top