Korrektion af fordelingsnøgle til årsopgørelse

Årsopgørelsen for naturgas for 2020/2021 er blevet korrigeret. Derfor justeres årsopgørelsen på din aconto-faktura, hvor det manglende beløb bliver opkrævet.

Vi beklager fejlen.

Dit gasforbrug bliver aflæst én gang om året. Derfor bliver dit forbrug fordelt ud over året ud fra en fordelingsnøgle, som tager højde for lavere forbrug i sommermånederne og højere forbrug i vintermånederne.

Det er denne fordelingsnøgle som ikke har været retvisende. I og med naturgaspriser varierer hen over året, vil en forkert fordeling af forbruget give en ukorrekt pris. Rettelsen af fordelingsnøglen fremgår som en korrektion på din faktura.

Nej, denne fejl har ingen sammenhæng med stigende markedspriser på naturgas. Det skyldes udelukkende en fejl i OK’s fordelingsnøgle. Fejlen i fordelingen af forbruget vedrører perioden 2020 og frem til foråret 2021, altså før gaspriserne oplevede en stor stigning.

Nej, det gør du ikke. Den årsopgørelse, du har modtaget fra Evida, dit gasdistributionsselskab, er beregnet efter den korrekte fordeling af dit forbrug.

top