Hvad synes danskerne egentlig om stærekasser og fotovogne?

20 stærekasser i Danmark

Der er i dag opsat i alt 20 stærekasser i Danmark, der i et pilotforsøg over tre år skal teste, hvilken effekt stærekasser har på de danske trafikanter.

Fra oktober 2018 til og med april i år har stærekasserne blitzet 37.000 gange. Den mest aktive stærekasse står på Vildsundvej på Mors, her bliver hver 25. bilist fotograferet for at køre for stærkt.

Fotovogn i vejside

Positiv modtagelse

Status på projektet et halvt år efter at alle stærekasserne er sat op, viser, at stærekasserne generelt er blevet meget positivt modtaget af både borgere, kommuner og politikere.

Samtidig har Vejdirektoratet modtaget mange ønsker fra borgerne om opsætning af endnu flere stærekasser rundt omkring i landet.

Biler i kø | OK

Opbakning til arbejdet

Når politiet parkerer fotovogne ved veje, hvor der bliver kørt for stærkt, er der også en bred folkelig opbakning til arbejdet. Der er nemlig bred enighed om, at fotovogne – de såkaldte ATK-biler – tjener et trafiksikkerhedsmæssigt formål.

Fotovogne forbedrer trafiksikkerheden

Faktisk svarer hele 93 procent af de adspurgte i en undersøgelse for Rådet for Sikker Trafik, at fotovognene er med til at forbedre trafiksikkerheden, nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne eller få folk til at overholde hastighedsgrænserne.

Blot syv procent svarer, at fotovognene udelukkende er sat i verden for at skrabe penge i bødekassen. Undersøgelsen er udført af Promonitor i 2018 blandt 3.902 danskere, der jævnligt kører bil.

Få mere hjælp til bilen

Hold fartgrænsen og spar på brændstoffet
top