Beregn hvad du kan spare med en varmepumpe

En varmepumpe kan ofte være en god varmeløsning. Beregn hvad du kan spare i forhold til opvarmning med olie eller naturgas og se 3 forskellige finansieringsmuligheder, som OK tilbyder*.​​

*Beregningerne er vejledende, da de er baseret på den seneste måneds gennemsnitlige energipris på el, gas og fyringsolie.

Har du en anden opvarmningskilde?

Få rådgivning

Besparelse med luft til vand-varmepumpe

Hvis du skifter til en luft til vand-varmepumpe, vil du kunne realisere en besparelse på op til 50 %. Størrelsen på besparelsen afhænger af, hvad du skifter fra. Der er for eksempel en større besparelse at realisere, hvis du skifter fra oliefyr end hvis du skifter fra fjernvarme.

Udover den opnåede besparelse hjælper du også samtidig til den grønne omstilling med en klimavenlig varmekilde.

Læs mere om luft til vand-varmepumper

Vaillant varmepumpe foran hvidt hus

Besparelse med jordvarme

Med jordvarme kan du ligesom med luft til vand-varmepumpen realisere store besparelser på helt op til 50 % af varmeregningen. Besparelsens størrelse afhænger ligesom med luft til vand-varmepumpen af, hvad du skifter fra.

Selvom den indledende investering ved anskaffelsen kan synes høj, er den langsigtede investering rigtig god og godt for miljøet.

Læs mere om jordvarme

Mand i færd med at grave op til jordvarme i haven ved et hus

Værd at vide om varmepumpebesparelser

Opvarmer du i dag din bolig med enten elvarme, olie- eller gasfyr, kan du reducere din varmeregning med helt op til 50 % med en varmepumpe. Størrelsen på besparelsen er selvfølgelig baseret ud fra din bolig og din nuværende varmeløsning.

Prøv beregneren og få en indikation på, hvor meget du kan spare samtidig med, at du overgår til en miljøvenlig og energieffektiv varmeløsning.

Med varmepumpeberegneren skal du blot følge 3 hurtige trin, hvor du angiver din nuværende opvarmningskilde - det kunne være naturgas eller fyringsolie. Derefter angiver du dit nuværende forbrug af enten gas (m3) eller olie (liter). Til sidst vælger du, hvordan du foretrækker at finansiere din nye varmepumpe fra OK. Her har du mulighed for at vælge kontantkøb, leasing samt foretage et lån.

På baggrund af dine angivne oplysninger kalkulerer beregneren din årlige besparelse ved at skifte til en varmepumpe. Beregneren tager udgangspunkt i den nuværende pris på henholdsvis gas eller olie, samt det kommende forbrug af strøm til pumpen og den gennemsnitlige pris pr. kWh el.

Tager man udgangspunkt i en beregning finansieret ved kontantkøb og foretaget med fyringsolie som nuværende opvarmningskilde, hvor man har et årligt forbrug på 2.800 liter, hvilket er lige over det gennemsnitlige forbrug på 2.500 liter årligt, vil du spare 15.930 kroner årligt. Det svarer til en reduktion på 57 %.

Hvis man kigger mere langsigtet på det, vil energibesparelsen efter 15 år være 238.956 kr. Og efter 20 år vil energibesparelsen være 318.608 kr.

Hvor meget fyringsolie bruger man?

Tager man udgangspunkt i en beregning finansieret ved kontantkøb og foretaget med natugas som nuværende opvarmningsform med et årligt forbrug på 1700 m3, hvilket er gennemsnitligt for et nyere parcelhus, vil du opnå en årlig besparelse på 3.886 kroner. Det svarer til en besparelse på 30 % med en varmepumpe.

Energibesparelsen efter 15 år vil være på 61.722 kr. Efter 20 år vil energibesparelsen være 82.296 kr.

Hvad er et typisk årligt forbrug af naturgas?

Personer med headset

Har du brug for hjælp?

Ring til os på 50 13 14 15 - vi sidder klar til at hjælpe dig.

Gå til hjælp

Send dit telefonnummer

top