Jordvarme: Alt du skal vide

Jordvarme som varmekilde er i de seneste år blevet meget populære hos danske boligejere som skal bygge nyt eller har et stort areal tilgængeligt. Jordvarme som opvarmningsform er blevet så populær fordi den blandt de mest effektive og kan give besparelser på varmeregningen.

Hvad er jordvarme?

Jordvarme er en form for vedvarende energi, der udnytter varmen fra jorden. Denne varme stammer fra solens opvarmning af jordoverfladen og fra jordens kerne. For at udvinde denne energi og bruge den til opvarmning og varmt vand, kan man bruge et jordvarmeanlæg.

Hvad er et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg består af en varmepumpe og nogle jordvarmeslanger, som graves ned i jorden. Jordvarmeslangerne fyldes med væske og opfanger energien fra jorden, og sender dette tilbage til varmepumpen, som opvarmer vandet til dine radiatorer og varmtvandsbeholder.

Dette gør jordvarme til en effektiv og miljøvenlig opvarmningsmetode.

Hvordan fungerer jordvarme?

Jordvarmeslangen placeres under jorden, hvor den optager energien. Varmepumpen generer varmen og distribuerer den videre ind i boligen. Udover opvarmning af boligen kan jordvarmeanlægget samtidig anvendes til at generere varmt brugsvand.

Da jordvarmeanlægget udvinder og opsamler den energi, som kommer fra solen, skabes der naturligvis mest energi, når solen skinner.  Anlægget virker også, selvom det er overskyet, hvilket andre grønne energikilder har svært ved i tilstrækkelig grad.

Læs mere om hvordan jordvarme virker

Opvarmer både bolig og brugsvand

Illustration af hvordan en jordvarmepumpe opvarmer brugsvandet

Hvor lang er levetiden på et jordvarmeanlæg?

Ved de jordvarmeanlæg, som installeres i dag, går man ud fra, at pumpen har en levetid på 25 år.

Slangen derimod har en markant længere levetid, og det forventes, at de holder mellem 50-100 år. Slangerne er derfor funktionsdygtige i flere jordvarmeanlægs levetid. En investering i jordvarme er derfor en langsigtet investering.

Læs mere om levetiden på en jordvarmepumpe

Støjsvag og fri for vedligehold

Mand i færd med at grave op til jordvarme i haven ved et hus

Virker jordvarme i frostvejr?

Et jordvarmeanlæg kan sagtens forsyne din bolig med varme og varmt brugsvand i selv det strengeste frostvejr.

Da jordvarmeslangen er gravet ned i ca. 1 meters dybde, er det stadig muligt at udvinde varme af jorden samt omdanne og distribuere det videre til din bolig.

Hvad kræver det at få jordvarme?

Jordvarme er ikke en mulig eller en ideel løsning for alle typer af boliger. Herunder gennemgår vi de vigtigste forhold, som du bør undersøge, såfremt du overvejer et jordvarmeanlæg som din fremtidige varmeløsning.

Jordtypen på din grund spiller en afgørende rolle for, om du opnår optimal effektivitet ved et jordvarmeanlæg. Et jordvarmeanlæg opsamler mere energi i lerholdig jord end i sandet jord. Dette er forårsaget af, at fugten i jorden afgiver varme.

Ved etablering af jordvarme gælder tommelfingerreglen, at du skal bruge dobbelt så meget jordslange, som du har kvadratmeter hus, der skal opvarmes.

Jordvarmeanlægget kræver derfor også en vis størrelse udeareal, da slangernes graves ned med en afstand på omtrent 1 meter.

Et jordvarmeanlæg kræver derfor i de fleste tilfælde et udendørsareal, der er dobbelt så stort som huset.

For at du kan få jordvarme, skal du lave en ansøgning til din kommune, hvor du bliver bedt om at komme med en række forskellige oplysninger om installationen og anlægget.

Hos OK hjælper vi dig naturligvis gerne med ansøgningsprocessen, så du slipper for besværet.

Hvad koster jordvarme?

Sammenlignet med de øvrige varmepumpetyper, er jordvarmepumpen den dyreste løsning at installere. Installationsprisen for et jordvarmeanlæg starter fra ca. 200.000 kroner. Hvis anlægget installeres i forbindelse med nybyggeri, kan det i nogle tilfælde gøres billigere.

Læs mere om prisen på jordvarme

Tilskud og fradrag

Da jordvarmeanlægget er en markant grønnere energikilde end traditionelle løsninger, men samtidig har en forholdsvis høj installationspris, ydes der tilskud til jordvarme. Du kan få tilskud til jordvarme, hvis du konverterer fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme. Det er samtidig et krav, at varmepumpen har A++ eller A+++.

Derudover skal installation udføres af en VE-montør eller en virksomhed. Med energitilskuddet kan du få dækket op til 30 % af udgiften, som Energistyrelsen administrerer.

Læs mere om tilskud til varmepumper

Få god rådgivning hos OK

Fordele ved jordvarme

Der er en række fordele forbundet ved installationen af et jordvarmeanlæg. Dem giver vi dig herunder.

Med et jordvarmeanlæg kan du reducere din varmeregning helt op til 50 %. Der er i særdeleshed store besparinger at hente, hvis du i dag anvender oliefyr.

Som varmekilde er et jordvarmeanlæg enormt driftssikkert og har en lang levetid. Investeringen er forbundet med høje etableringsomskostninger, men allerede efter få år har anlægget tjent sig hjem.

Varmen fra solen ligger allerede i jorden - hvorfor ikke udnytte det til din fordel?

Energi fra et jordvarmeanlæg er en aldeles miljøvenlig og bæredygtig varmeløsning, som reducerer dit CO2-udslip helt op til 75 % sammenlignet med andre varmeløsninger.

Udover et årligt serviceeftersyn kræver et jordvarmeanlæg ingen vedligeholdelse. Jordvarmeanlægget er et selvdrevent lukket kredsløb.

Det betyder, at du hverken skal påfylde ny væske eller udføre anden form for vedligeholdelse, som der eksempelvis er påkrævet ved et træpillefyr.

Et jordvarmeanlæg er meget støjsvagt, og kan derfor placeres flere forskellige steder i boligen uden, at du og øvrige beboere bliver generet.

Udover de mere funktionelle fordele ved et jordvarmeanlæg, har jordvarmeanlægget også en positiv indvirkning på din boligs værdi.

Da jordvarme er en klimavenlig energikilde og samtidig har en høj installationspris, kan du søge om tilskud til jordvarme.

Hvad er ulemperne ved jordvarme?

Til trods for at der er mange fordele ved jordvarme, er der også ulemper ved jordvarme. Heriblandt kan nævnes:

  • Høje installationsomkostninger
  • Installationen er kompleks og tidskrævende
  • Pladsbehov

Til gengæld skal jordvarme ses som en investering, der vil tjene sig hjem i løbet af 10-15 år. Derudover er det også en af de bedste løsninger i forhold til den grønne omstilling.

Hvorfor er jordvarme dyrere at installere?

Den primære årsag til, at jordvarme har en højere installationspris end øvrige varmepumpetyper såsom luft til vand-varmepumpen er, at der i forbindelse med installationen skal graves slanger ned på din grund. Af denne årsag er der naturligt mere arbejde forbundet med installationen.

Læs mere om installation af jordvarme

Alternativer til jordvarme

Hvis du ikke er sikker på, om et jordvarmeanlæg er den rigtige løsning for dig kan det være værdifuldt at overveje alternative opvarmningsformer såsom:

  • Luft til vand-varmepumpe: Med en luft til vand-varmepumpe får du en opvarmningsløsning, som benytter luftens energi til at skabe varme. 
  • Træpillefyr: Et pillefyr er en alternativ opvarmningsform, hvor du fyrer med træpiller for at skabe varme.
  • Naturgasfyr: Med et naturgasfyr brænder man naturgas af for at opvarme sin bolig.

Eftersyn af jordvarmeanlæg

En af de helt afgørende fordele ved et jordvarmeanlæg, er den minimale mængde af eftersyn og vedligeholdelse, som der kræves ved denne varmekilde. Miljøstyrelsen kræver, at alle jordvarmeanlæg tilses minimum én gang årligt af en fagkyndig.

Læs mere om varmepumpeservice

Spørgsmål og svar om jordvarmeanlæg

Ønsker du at energirenovere din bolig og investere i en miljøvenlig og besparende varmekilde, kan et jordvarmeanlæg godt etableres, hvis dit haveareal er minimum 80 m2.

Kan jeg få jordvarme?

Jordvarme egner sig i særdeleshed til nybyggeri, eftersom det arbejde der er i forbindelse med installationen af anlægget er mindre krævende og dermed ofte billigere for dig i sidste ende.

Det skyldes, at det er nemmere at foretage det indledende anlægsarbejde, hvis der ikke allerede er et etableret hus eller have på grunden.

Jordvarme har en forholdsvis høj installationspris, som starter fra ca. 200.000 kr.

Omvendt medfører jordvarmeanlæget en besparelse på helt op mod 50 % på din varmeregning sammenlignet med alternative varmeløsninger. Derved tjener et jordvarmeanlæg sig forholdsvist hurtigt ind igen.

Et jordvarmeanlæg er en miljøvenlig og effektivt varmeløsning, da det anvender varmen i jorden til at opvarme boligen og dens brugsvand. Et jordvarmeanlæg kan producere mere end 3 gange så meget energi, som det forbruger.

Læs mere om COP-værdi og SCOP-værdi

Jordslangerne placeres med 1 til 1,5 m afstand til hinanden, hvilket vil sige, at jordvarmeanlægget kommer til at fylde 3-4 m2 for hver kvadratmeter bolig, der skal opvarmes.

Hvis du derfor har en bolig på 130 m2, skal der et sted mellem 200-260 meter jordslange til for at varme boligen op. Det kommer til at fylde 390-520 m2. Det stiller i den forbindelse store krav til arealet af din grund.

Ja. OK leverer jordvarmeanlæg og service på varmepumper til hele Danmark, dog med undtagelse af ikke-brofaste øer. ​​

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om jordvarme fra OK, er du altid velkommen til at kontakte os på 8932 24468932 2446.

Ja det kan du. Uanset hvilken varmepumpe fra OK du vælger, så får du 1.500 kr. i bonus fra Coop. Din bonus overføres til din medlemskonto, når du har betalt varmepumpen – eller når du har lavet en leasing-aftale.

Jordvarmeanlæggets virkningsgrad er høj, da det producerer 3-4 kWh for én kWh el, jordvarmeanlægget forbruger.

Kundeservice-baggrund

Har du brug for hjælp?

Find ud af om en varmepumpe er noget for dig. Ring  89 32 24 4689 32 24 46.

Bliv kontaktetPrøv vores guide

Send dit telefonnummer

Flere artikler om varmepumper

top