Hvad er flexafregning af el?

Flexafregning er afregning af dit elforbrug på timebasis. Det er en afregningsmetode, som er blevet indført for alle elkunder med et årsforbrug under 100.000 kWh – typisk private elkunder og mindre erhvervskunder. Det gælder også kunder som har solceller eller anden form for energiproduktion.

Læs mere om flexafregning på el

Hvad koster en kWh?

Mere om el fra OK

Visning af elforbrug på selvbetjeningen Min OK på en tablet

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top