Eva Grann

Gruppe: Medarbejdervalgt

Hvad er din baggrund?

Jeg er opvokset i Højbjerg syd for Århus og blev i sin tid uddannet som teknisk assistent hos et stort rådgivende ingeniørfirma. Efterfølgende var jeg i nogle år ansat hos Nordisk Wavin i Hammel, og mit kendskab til projektering af rør-arbejde herfra førte mig i 1989 til OK.

Jeg begyndte i Teknisk afdeling i en periode, hvor OK virkelig fik fokus på modernisering og udvidelse af. Hurtigt kunne jeg mærke, at salg, service og rådgivning skulle være min karrierevej, så de følgende 25 år har jeg haft forskellige funktioner i Marked Bilist.

Nu er jeg produktchef for vores forsikringsområde under Marked Privat. Det første forsikringsprodukt, vi etablerede var vores OK Kortforsikring, og siden er mange andre forsikringsprodukter kommet til.

Fritidsinteresser:

Jeg tilbringer en del tid i fitnesscentret, og så har jeg et dejligt sommerhus ved Grenå Strand med min mand. Her bruger vi mange timer med gå- og cykleture i den smukke natur på Djursland.

Jeg elsker at rejse og se nye steder, og jeg er gerne på Club LaSanta på Lanzerote en gang eller to om året.

Hvad var din bevæggrund for at gå ind i bestyrelsesarbejdet i OK?

Jeg har gennem årene deltaget i mange tværorganisatoriske projekter i OK, og for mig er det at være en del af OK’s bestyrelse den ultimative mulighed for at få indflydelse på OK’s fremtid.

Hvad er din mærkesag som bestyrelsesmedlem i OK?

Jeg vil gerne være med til at sikre, at OK’s kultur og værdier bliver ved med at leve. At vi fortsat er en attraktiv arbejdsplads, som bygger på gensidig tillid og respekt.

top