Forstå din elregning fra OK på få minutter

For mange kan det være svært helt at forstå sin elregning. Hvad består elregningen af og hvad betyder de forskellige posteringer? Vi guider dig her, så du kan få et overblik og en øget forståelse af din elregning.

Sådan ser du udregningerne på din elregning

Hvis du ønsker at forstå elregningen til bunds, skal du gå til Min OK og vælge en udspecificeret fakturavisning. Her finder du følgende posteringer:

Klik på det enkelte punkt for at se en uddybende forklaring.

Illustration af din samlede elfaktura side 2

Forstå elregningen: Forklaring på posteringerne

'Forbrug' er summen af de kWh, der reelt er målt af dit netselskab i den angivne periode. Kolonnen 'kr. pr. kWh' viser din kWh-pris, den pris du skal betale i kroner pr. kilowatt-time.

Abonnementsbetaling til dit netselskab, som også nogle gange kaldes 'netselskabsabonnement'. Abonnementet dækker administration og målerleje. Netselskabet vedligeholder elnettet og kan også regulere abonnementet løbende. Du skal betale abonnement til dit netselskab uanset hvilken el-leverandør, du vælger.

Har du solceller, så indgår 'Rådighedsbetaling' og særligt abonnement til producenter også i beløbet.

Denne post viser tidligere fremsendte fakturaer på dit forventede elforbrug (acontofaktura).  Posten 'Fast betaling til netselskabet' bliver også aconto-opkrævet. Hele beløbet bliver modregnet din opgørelse.

Dit forventede årsforbrug af el beregnet ud fra tidligere års elforbrug eller efter aftale med dig.  Betalingen for dit forventede årsforbrug af el deles i 4 lige store dele og opkræves kvartalsvis.​​

Dit forventede elforbrug angives i kWh. Du kan ringe til os på 89 32 24 9889 32 24 98 og få det justeret.

Denne post på elregningen viser, hvilket elprodukt du har valgt hos OK. Du finder samme information på selvbetjeningen Min OK, som du også har adgang til som elkunde hos OK.

  • Flexprisproduktet følger markedsprisen på el op og ned time for time. Så kan du med fordel placere dit elforbrug, når strømmen er billigst.
  • Fastprisproduktet er en fastlåst elpris for 6 måneder ad gangen, uanset hvornår du bruger strømmen.
  • Variabelpris er en gennemsnitspris af alle flexpriser, der har været i løbet af forbrugsmåneden og er uafhængigt af, hvornår på døgnet du bruger strømmen.

'Kontonummeret' er dit kontonummer hos OK. Hvis du ringer eller skriver til os, er det en god ide at have det klar, så vi nemt kan finde dig frem i vores system.

'Forbruger' er den eller de personer, som har indgået en aftale med OK om levering af el til adressen.​​

'MålepunktsID' på elfakturaen fortæller hvilken adresse, din måler hører til. Det kan ske, at du skal oplyse dette nummer, hvis du skifter el-leverandør.​ MålepunktsID er altid 17 cifre, og de første 7 cifre er 5713131.

Hvis du bruger mere end 500 kWh om året, betaler du ikke abonnement på el til OK. Du betaler kun netselskabsabonnement, som bliver opkrævet under posten 'Fast betaling til dit netselskab'.

Netselskabets pris pr. kWh for at transportere strøm frem til din stikkontakt.

Elafgift er en statsafgift, der pålægges hver kWh du har brugt. Dækker både elafgift, tillægsafgift, eldistributionsafgift, elsparebidrag og energiafgift på vegne af staten.

PSO (betaling til vindmøllestøm, decentral kraftvarme og forskning i grøn energi). Se om PSO-midlernes anvendelse på www.ens.dk. PSO-afgiften ved at blive udfaset fra din elregning.

Staten pålægger 25 % moms på alle poster på elregningen med undtagelse af særlige gebyrer.

Betaling til dit netselskab for specifikke ydelser, f.eks. målerundersøgelse, gentilslutning af strøm, afbrydelse af strøm, nedtagning af måler og lignende.​​​

top