Hvad bestemmer olieprisen?

​Den pris, du som kunde betaler for din olie, påvirkes af mange faktorer.

Først og fremmest bestemmes olieprisen af udbud og efterspørgsel. Men prisen påvirkes i høj grad også af:

  • Dollarkursen
  • Interne uroligheder i de olieproducerende lande
  • Rygter om olieprisen i forbindelse med møder i organisationen af olieproducerende lande (OPEC)
  • De store olieselskabers ønsker om højere eller lavere priser til fordel for deres egen position

Når vi taler om udbud og efterspørgsel, er det vigtigt, at der er balance mellem produktion og forbrug af råolie.

Som energiselskab forsøger vi hos OK, så vidt det er muligt, at opbygge lagre af råolie og færdige produkter, når udbuddet er stort, og priserne derfor er lave. Men i en situation hvor priserne har været høje gennem en længere periode, er OK's olielagre små, og olieprisen er derfor høj.

Råolie er et naturprodukt og har derfor meget forskellig sammensætning, alt efter hvor den kommer fra. Det kan være olie med relativt højt svovlindhold til opvarmning eller olie med meget lavt svovlindhold til brændstof. Det betyder, at de olieprodukter, der udbydes, ikke altid svarer til de olieprodukter, der efterspørges.

Om efteråret er det f.eks. vigtigt at sikre sig, at vi har tilstrækkelige lagre af fyringsolie. Men hvis udbuddet af olie med højt svovlindhold til opvarmning er lille og lagrene i forvejen er små - ja, så stiger prisen på fyringsolie.

Endelig kan udbud og efterspørgsel og dermed olieprisen påvirkes af, at finansieringsselskaber går ind og laver fremtidige investeringer i olie på baggrund af forventninger om markedets udvikling. Ofte kan disse forventninger nemlig i sig selv være med til at påvirke prisen på olie.

Se OK's aktuelle listepris for fyringsolie her

Læs mere om OK's fyringsolie

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

Andre spørgsmål og svar om fyringsolie

top