Hvad er mængden af biotilsætning i det produkt, jeg får leveret i tanken?

OK B25+ Diesel består af almindelig diesel med ca. 7 % biobrændstof. Det er der i forvejen i vores diesel til vejtransport – og det er det produkt, man som kunde får leveret rent fysisk. De 25 % biobrændstof styres via vores massebalance. 

Det betyder, at hvis du køber OK B25+ Diesel, så topper OK op med den mængde biobrændstof svarende til et samlet indhold på i alt 25 % i de leverede mængder OK B25+ Diesel. Vi erstatter altså vores indkøb af fossilt diesel med biobrændstof, når du køber OK B25+ Diesel, og på dem måde reducerer vi udledningen af CO2.

Læs mere om OK B25+ Diesel

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top