Hvad forurener typisk din olie?

Det er stort set umuligt at undgå, at en olie i brug bliver forurenet. Der opstår nedbrydningsprodukter, når olien bliver nedbrudt under brug, men også eksterne faktorer spiller ind. Se her, hvad der er typiske kilder til forurening i olien.

Alm. nedbrydning af olie og additiver under drift

Under brug vil der ske en vis nedbrydning af olien og dens tilsætningsstoffer, når den udfører sin funktion. Dette skaber en kemisk forurening, som ofte vil flyde med i olien og/eller tages ud af filteret, men den kan også udfældes som slam eller belægning på overflader.

  • Vand. Vand kan komme fra systemer der ligger op ad olien. F.eks. kølevand, hvor det er adskilt af en pakning, og pakningen fejler. Vand kan også komme fra omgivelser, hvor skiftende temperaturer giver kondens i systemet.

  • Ilt. Ilt vil oftest altid være til stede, og er der meget uro eller plask i olien, vil det øge iltindholdet i olien, som igen accelererer nedbrydningen.

  • Medfødte partikler. Det må det forventes, at der i et system er nogle medfødte partikler fra fremstillingen. Det er svært at sikre sig, at et nyt system er så godt renset ud, at det kan undgås. Derudover kan flushing være af varierende kvalitet. 

Indkøring

Meget afhængigt af fremstillingstolerancer, materiale og overfladebehandling kan der være ekstra slid i indkørselsperioden. Det vil give en, i forhold til normal drift, meget høj partikelforurening, og ofte ses det også, at første olieskift er anbefalet efter en kortere indkørselsperiode.

Vedligehold

Selvom vedligehold udføres for at holde et system sundt, introduceres en del forurening derfra. Dels vil en ny olie, afhængig af emballageform, ikke være ren. Men også reparationer, åbne systemer og værktøj under vedligehold vil være en kilde. Skiftes en reservedel, kan det ikke ses på den nye reservedel, hvor godt den er skyllet indvendigt før den blev pakket.

Partikelforurening under drift

Under drift vil opstart, driftsform, temperaturer, eksisterende forurening m.m. gøre, at der sker slid eller pitting på komponenter. Derudover kan et defekt åndefilter være en kilde ligesom slidte pakninger. Dertil kommer, at partikler generer flere partikler, uanset hvor de stammer fra - og dermed øget slid på komponenter.

Plus en hel del andre kilder

Kilderne til forurening er mange og umulige at undgå helt. Og uanset forureningstypen, så vil den bidrage til at nedbrydningshastigheden øges. Men meget forurening kan undgås ved at være omhyggelig med at vedligeholde systemet.

Det absolut bedste, der kan gøres for at forlænge levetid og reducere driftsomkostninger, er effektivt at sikre renheden på sin olie. Omkostninger til vedligehold af olien hentes hjem med et sundt system, der opretholder sin fulde funktion.

Læs også: Sådan holder du din olie ren

Flemming Søren Jensen

Smøreolieingeniør, Danmark/Grønland

top