Tjekliste: 4 tips til at undgå fejl og driftsstop

Fejl og driftsstop i din produktion kan skyldes mange ting. Nogle er du ikke herre over, men andre kan du minimere risikoen for ved at gøre fire simple ting til en del af din daglige rutine. Se dem her.

Kalibrer dit refraktometer

Det er vigtigt, at du dagligt kalibrerer dit refraktometer, så du ikke måler forkert, når du skal tjekke olieprocenten.

  • Åbn dækpladen og dryp et par dråber rent vand på prismen

  • Luk dækpladen og lad væsken fordele sig

  • Indstil refraktometeret med justeringsskruen, så grænsen mellem det lyse og mørke felt er på linje med måleskalaens nulpunkt.

Er du i tvivl om noget, kan du altid kontakte os på 70 12 12 01.

Tjek olieprocenten

Olieprocenten bør ligge på producentens anbefalede procentsats. Gør den ikke det, skal du korrigere den. Er koncentrationen for høj, vil kølesmøremidlet køle dårligere. Er olieprocenten for lav, stiger risikoen for korrosion, og du kommer til at slide ekstra på maskiner og værktøjer, så deres levetid forkortes. Du vil heller ikke have additiver nok, f.eks. de vigtige additiver, der dæmper bakterievækst.

Hold karret fyldt

Jo mere kølevand, jo mere køling, når du arbejder. Hold derfor karret så fyldt som muligt hele tiden. En god tommelfingerregel er desuden at rengøre karret jævnligt. Hvis ikke karret holdes fyldt, risikerer du at få suget fremmedolier med op i maskinen, ligesom pumpen også kan suge luft med op - og det kan give irriterende skumproblemer.

Læs også: 4 tricks til skumproblemer

Fjern fremmedolie

Du bør dagligt fjerne fremmedolier fra dine kølesmøremidler, og her er en olieskimmer et effektivt værktøj til at fjerne de uønskede fremmedolier. Hvis ikke du fjerner fremmedolierne, bliver der skabt grobund for bakterier, og vandet rådner.

Brug for flere råd? Kontakt OK på 89 32 25 1389 32 25 13.

Lars Primdahl

Salgschef
Smøremidler

Anders Elbrønd

Distriktschef, Jylland
Metalbearbejdning

top