Beregningsgrundlag

Dit CO2-regnskab er baseret på GHG protokollen eller Greenhouse Gas protocol, der er en international anerkendt standard for beregning af virksomheders drivhusgasudledning.

CO2-ækvivalent

De vigtigste drivhusgasser inkluderer kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O) og F-gasser (HFC, PFC, SF6 og NF3).

For at sammenligne effekten af de forskellige drivhusgasser omregnes de til en fælles enhed kaldet CO2-ækvivalent.

Vindmølle set fra oven

Sådan beregnes din CO2-udledning

Til beregning af CO2-udledningen på vores brændstofprodukter bruger vi EU's VE direktiv for Well to Wheel-emissioner og Energistyrelsens standardfaktorer for CO2-udledning ved forbrænding.

For bioprodukterne anvendes CO2-faktorerne, som fremgår af produkternes officielle certifikater i henhold til IPCC. CO2-faktorerne for bioprodukterne beregnes specifikt ud fra et vægtet gennemsnit for hvert produkt.

Læs om CO2-regnskab

Hvad med blandingsprodukter?

For benzinprodukterne og B7 dieselproduktet gælder det, at de består af en blanding af et fossilt- og bioprodukt. B7 diesel indeholder op til 7 % biodiesel og giver dermed en lavere CO2-udledning end ren fossil diesel.

Det samme gør sig gældende for benzinprodukterne blyfri 95 og oktan 100, der henholdsvis indeholder 10 % og 5 % bioethanol.

Tankpistoler for E5-benzin og B7-diesel

Fordelingen af fossilt og bioindhold

CO2-faktoren ved selve forbrændingen, scope 1, beregnes specifikt for disse produkter, ud fra fordelingen mellem fossilt og bioindhold. I beregning er der også indregnet det indirekte bidrag fra CO2-ækvivalenter for methan og lattergas i henhold til metoden, der er beskrevet i ESRS E1.

Læs mere om ESRS

Diagram med scope 3
Smilende ung kvinde iført headset

Har du spørgsmål?

Vi hjælper dig videre.

 

Ring på 89 32 22 4489 32 22 44

Bliv ringet op af OK

Send dit telefonnummer

så ringer vi dig op hurtigst muligt

top