Sådan holder du din olie ren

De senere års fokus på nedbringelse af omkostninger og nedetid stiller højere krav til det tekniske vedligehold. Og her er et af de naturlige tiltag at forsøge at opretholde en ren olie. Olien er nemlig en af de primære faktorer på ydelse og levetid. Samtidig har erfaring over tid vist, at forurenede olier i bl.a. gear, hydrauliksystemer og motorer er en af de største årsager til funktionssvigt.

Off-line filtering kan fjerne forurening i olie

Filtrering af en olie i et system er et værktøj, der igennem mange år er brugt til at holde olie rent. Det er typisk ved filtrering gennem et in-line og returfilter, evt. suppleret af et off-line filter.

Hvor in-line filter og returfilter ofte er bygget ind af leverandøren, har off-line filtrering ikke været så udbredt. Igennem de senere år er off-line filtrering dog blevet mere udbredt som et middel til at holde olie ren, dels for at beskytte sit anlæg men også for at minimere olieskift. Og i langt højere grad bliver det lagt ind som en integreret del af et stykke udstyr, som en anbefaling fra leverandører eller som et krav fra kunde til leverandør.

Fokus på nedetid

Indenfor industrien har udbredelsen i høj grad været båret af de høje omkostninger, der kan være ved fejl på udstyret. Derudover har øget konkurrence sat fokus på optimering og nedbringelse af nedetid. Oftest er det nedetiden, der er den mest kritiske og mest omkostningstunge. Dette har skabt større bevidsthed om, at der er værdi i at holde sit udstyr godt vedligeholdt med dels en god kvalitet af olie, dels at systemet holdes rent.

Det samme gør sig gældende indenfor marinesektoren. I dag anvendes off-line filtrering på stort set alle oliesystemer på et skib. Og specielt på skibenes forbrændingsmotorer kan der være meget at hente. Traditionelt har disse været beskyttet af centrifuger, som har filtreret olien. Men det har vist sig, at du kan vedligeholde olien til samme niveau og ofte bedre til langt lavere vedligeholdsomkostninger ved at installere off-line filtrering.

Ekstra filtrering kan være nødvendigt

Ofte vil de filtre, der er monteret, være tilstrækkelige til at sikre et sundt system. Men der er også tilfælde, hvor olieanalysen viser, at der stadig sker ophobning af partikler eller slamdannelse til trods for de fabriksindbyggede filtre. Og her kan det skabe værdi at sætte ind med ekstra off-line filter.

Modsat in-line- og returfiltre er off-line filtreringen ikke afhængigt af, at det primære system kører, da det kører i en separat kreds uafhængigt af motoren eller gearet, det filtrerer på. Det gør, at det kan konstrueres med andre parametre for øje. Her er kriterier for flow og trykfald anderledes, og det kan derfor dimensioneres til at pleje olien med dybdefiltrering og dermed de urenheder, der flyder rundt i olien.

Få en sundere olie

Når urenhederne fjernes fra olien, er det med til at holde olien sund. Det resulterer i mindre slid og slamdannelse – og dermed en sundere olie.

I stedet for at sætte ekstra filtrering på dit anlæg er alternativet ofte at skifte olien, hvis en analyse viser, at olien ikke kan holdes ren for urenheder. I nogle tilfælde vil det også være det rigtige at gøre. I andre tilfælde vil oliens levetid kunne forlænges væsentligt. For ikke at tale om at den forurening, der cirkulerer i systemet og langsomt forringer det, bliver fjernet. Det skal selvfølgelig altid ses op imod den investering, som en filterløsning giver kontra pris på olieskift, udstyrets kritikalitet for produktion og meget andet. Men i mange tilfælde kan det give god mening at fokusere på bedre vedligehold af olien.

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om off-line filtrering, så er du altid velkommen til at ringe til os på 89 32 25 1389 32 25 13. Vi er klar til at hjælpe dig.

Har du brug for en olieanalyse?

Flemming Søren Jensen

Smøreolieingeniør, Danmark/Grønland

top