TIER III krav gældende fra 1/1-2021

TIER III gælder alle nye diesel skibsmotorer (MDE), der opererer i Nordsøen eller Det Baltiske Hav. Med Tier III øges kravene til rensning af udstyrsgasser, hvilket stiller nye krav til smøreolierne, da mængden af additiver skal tilpasses for bl.a. at forhindre tilstoppede katalysatorer.

Reduktion af luftforurening fra skibe

Det miljømæssige aftryk fra skibe er igennem de sidste årtier blevet reduceret væsentligt gennem skærpede krav. Og da skibsfart går udover de enkelte landes grænser, er dette taget op internationalt i IMO (International Maritime Organisation). IMO Marpol har flere fokusområder, hvor et af dem (Annex VI) omhandler forebyggelse af luftforurening fra skibe. Fokus er her rettet mod 3 hovedområder - ozonlaget, syreregn samt global opvarmning.

Et af kravene er en reduktion af NOx-udledningen. Disse er delt op i Tier I, II og III og inddelt efter, enten hvornår skibene er produceret (kølen lagt) eller efter installation af motor, motorens hastighed og hvor de sejler. Kravene er gældende for skibe med en ydelse på over 130 kW med enkelte undtagelser. Tier III krav er den skrappeste af de 3 og gælder for skibe over 500 bruttoton med en længde på mindst 24m, som opererer i ECA (Emmision Control Areas).

Siden 2016 har de US kystnære farvande været ECA-områder, men dette kommer nu også til at gælde farvande i vores nærområde. Fra 1/1-2021 vil Nordsøen og Det Baltiske Hav blive betragtet som kontrolleret område (ECA), og dermed vil det få en betydning for en stor del af den flåde, som opererer i lokale farvande.

Betydning for valg af smøreolie

Emissionskrav kræver nu så stor en reduktion i udledningsgasser, at det ikke længere er muligt for motorfabrikanter at reducere disse gennem optimering af forbrændingsprocessen på motorerne. Det er blevet nødvendigt med installering af efterbehandlingssystemer som EGR (Exhaust Gas Recycling), partikelfilter, katalysator SCR (Selective Catalytic Reactor), eller der kan anvendes andet brændstof.

Uagtet hvilken løsning der vælges, stiller de krav til, at den valgte smøreolie passer til både driftsformen og brændstoffet som anvendes, hvor særligt TBN tal og askeindhold i olien vil have stor indflydelse på levetid af komponenter og filtre. Der skal derfor vælges en olie, som passer til både brændstof og efterbehandlingssystem, så kold korrosion, aflejringer og tilstopninger undgås. Det er nu i højere grad vigtigt at være opmærksom på, hvilke anbefalinger til olie (ifølge OEM) der er ved forskellige brændolietyper og med de efterbehandlingssystemer, der er monteret.

Kravene gælder også ved udskiftning

Derudover er det værd at nævne, at kravene også er gældende ved udskiftning af motor, hvis det er over 130 kW. Så overvejes en udskiftning af motoren efter 1/1-2021, skal der tages hensyn til den ekstra plads som efterbehandlingssystemer vil kræve, for ikke at nævne en betydelig meromkostning.

Hos OK er vi naturligvis klar med den olie, der er brug for, og vi er altid klar med råd og vejledning.

 

Smøremidler til marine

Flemming Søren Jensen

Smøreolieingeniør, Danmark/Grønland

top