Regnvandsopsamling har både økonomiske og miljømæssige fordele

Ressourceeffektivitet bliver mere og mere afgørende, og derfor kan du som produktionsvirksomhed med fordel tage innovative løsninger til dig, der kan forbedre dine processer og mindske miljøbelastningen. Her er et regnvandsopsamlingsanlæg et fornuftigt tiltag, der både har økonomiske og miljømæssige fordele med sig.

Opnå økonomiske og miljømæssige fordele

Hvis du integrerer regnvandsopsamling i din drift, kan du reducere din driftsomkostninger og skære markant ned på dit forbrug af postevand – til gavn for både bundlinje og miljø.

Du kan optimere dine industrielle processer med regnvandsopsamling, og med automatisering af kølevandspåfyldning kan du forlænge oliens levetid, opretholde en konstant kølevandsprocent og minimere risikoen for menneskelige fejl, som ofte sker med manuel påfyldning.

Regnvandsbeholder fra Fagerlund-case

Spar tid hver dag

Ved at skifte fra manuelt arbejde, der kan tage op til 15-20 minutter pr. medarbejder hver dag, til en automatiseret løsning, sparer du både værdifuld tid og undgår tekniske fejl. Maskiner som drejebænke og fræsemaskiner vil yde deres bedste og køre mere effektivt, når de kan operere ubemandet med tilstrækkelige ressourcer.

Få hjælp til en løsning

Køb smøremidler hos OK

Et skridt mod ressourcebevidst produktion

Hos OK kan du få hjælp til en række forskellige løsninger til regnvandsopsamling, der kan tilpasses efter dine behov. En almindelig metode er at indsamle regnvand direkte fra bygningers tagflader, hvorfra det ledes ned gennem nedløbsrør til nedgravede opsamlingstanke. Disse tanke kan have stor kapacitet, f.eks. op til 5400 liter, hvilket sikrer en betydelig mængde lagret vand.

Fra tankene kan vandet så filtreres og føres gennem et system, der sikrer, at det er klar til brug ved de forskellige tapsteder. Dette system kan inkludere diverse filtre og et blandeapparat, som sikrer, at vandkvaliteten er optimal til det tilsigtede brug.

Installationen af regnvandsopsamlingsanlæg er et godt eksempel på, hvordan teknologi og ressourcebevidsthed kan arbejde sammen for at skabe en mere ansvarlig industri. Genbrug af regnvand i dine processer mindsker dit miljøaftryk og fremmer grønne initiativer.

Brug for rådgivning?

Anders Elbrønd

Distriktschef, Jylland
Metalbearbejdning

Henrik Fabricius

Distriktschef, Fyn og Sjælland
Metalbearbejdning

Uffe Christensen

Servicetekniker

Lars Primdahl

Salgschef
Smøremidler

top