Opladning hos OK

Tilbagebetalingssats for medarbejdere med hjemmeladning

Nedenfor kan du læse om hvad du får tilbagebetalt som medarbejder, når du har en OK Hjemme-løsning gennem din arbejdsgiver.

Illustration af du kan oplade din elbil hjemme med OK Ladepakke

Medarbejderens tilbagebetalingssats for april 2024:

1,92 kr.

Tilbagebetalingssatsen bliver pr. 1. juli 2023 opgjort inkl. elafgift. Hvis du som medarbejder i forvejen har reduceret elafgift som f.eks. solceller eller varmepumpe på det målepunkt, hvor ladeboksen er tilkoblet, vil din tilbagebetaling ikke indeholde elafgiften. Dermed vil du opleve, at tilbagebetalingen er ca. 94,625 øre lavere.

Tilbagebetalingssatsen udregnes på baggrund af den gennemsnitlige el-pris over hele døgnet i den pågældende måned. Hertil tillagt system- og nettariffer.

Indkøbspris på el i april 2024 (data fra Nord Pool m. afrunding): 0,45 kr.
Nettarif (gns. af netselskabers tarif C takster): 0,20 kr.
Systemtarif (Energinet): 0,13 kr.
Elafgift: 0,757 kr.
Moms: 0,384 kr.

Samlet tilbagebetalingssats: 1,92 kr.

Marts 2024: 2,13 kr.

Februar 2024: 2,08 kr.

Januar 2024: 2,25 kr.

December 2023: 2,13 kr.

November 2023: 2,25 kr.

Oktober 2023: 2,00 kr.

September 2023: 2,20 kr.

August 2023: 2,21 kr.

Juli 2023: 2,01 kr.

Juni 2023: 1,40 kr.

Særligt vedrørende elafgiftsrefusion

Skatterådet har indført en praksisændring af de gældende EU-regler på momsområdet (SKM2022.449.SR), hvilket får betydning for tilbagebetalingen af elafgiftsrefusionen, når jeres medarbejdere oplader firmabilen derhjemme.

Kort fortalt betyder ændringen, at ladeoperatører fremover ikke kan tilbagebetale momsen på elafgiften. Det har indflydelse på OK’s tilbagebetalinger til jeres medarbejdere og den tilsvarende strømopkrævning til dit firma.

Såfremt medarbejderen kan modtage fuld elafgiftsrefusion, og dermed ikke har solceller, varmepumpe eller anden afgiftsfritaget strøm på det målepunkt, hvor ladeboksen er tilsluttet, vil medarbejderen modtage OK’s gældende tilbagebetalingssats.

Tilbagebetalingssatsen består af den rene el-pris, system- og nettariffer samt elafgiften. Tilbagebetalingssatsen er udregnet med moms, da medarbejderen har betalt moms på sin el-regning til sin el-leverandør.

OK administrerer et udlæg for strømmen (via vores tilbagebetalingssats) til medarbejderen, som efterfølgende opkræves hos din virksomhed. Din virksomhed betaler altså for det ladeforbrug, som OK har kompenseret medarbejderen. Efterfølgende vil OK indhente elafgiften og udbetale den til din virksomhed som en kreditering. Opkrævningen for strøm til medarbejderens opladninger samt krediteringen af elafgiftsrefusionen vil fremover være opgjort uden moms.

Elafgiftsrefusionen er pr. 1. juli 2023 opgjort til 0,757 kr. pr. kWh, hvilket er det beløb I vil få retur, når medarbejderen er berettiget til elafgiftsrefusionen.

Hvis medarbejderen i forvejen har reduceret elafgift, f.eks. hvis medarbejderen har solceller eller varmepumpe, vil medarbejderens tilbagebetaling ikke indeholde elafgiften.

Dette skyldes, at OK ikke kan indhente elafgiftsrefusionen ved SKAT. Medarbejderens tilbagebetaling vil derfor være ca. 94,625 øre mindre, hvilket også vil afspejle sig i OK’s strømopkrævning hos din virksomhed.

Hvornår sker tilbagebetalingen?

Fakturering og tilbagebetaling sker hver måned. Som kunde vil du have større overblik over dit månedlige ladeforbrug, samtidig med at du hurtigere vil få tilbagebetalt den udgift, du har haft til din el-leverandør.

Når en måned er afsluttet, udregner OK tilbagebetalingssatsen den efterfølgende måned og ganger den med de antal kWh, der er brugt til ladestanderne, og herefter bliver pengene udbetalt til din virksomhed eller til leasingselskabet den kommende måned.

Tilbagebetaling af elafgift
Personer med headset

Har du brug for hjælp?

Ring til os på 89 32 24 2789 32 24 27, vi sidder klar til at hjælpe.

Gå til hjælp

Send dit telefonnummer

så ringer vi dig op hurtigst muligt

top