Opladning hos OK

Tilbagebetalingssats for leasingselskaber

Illustration af mulighed for at oplade elbil i det offentlige rum

Medarbejderens tilbagebetalingssats for maj 2023:

1,23 kr.

Bemærk: Folketinget har vedtaget en midlertidig lempelse af elafgiften til EU's minimumssats i første halvår 2023, hvorfor OK i perioden ikke indhenter elafgiftsrefusionen.

Tilbagebetalingssatsen udregnes på baggrund af den gennemsnitlige el-pris over hele døgnet i den pågældende måned. Hertil tillagt system- og nettariffer.

Indkøbspris på el i maj 2023 (data fra Nord Pool m. afrunding): 0,55 kr.
Nettarif (gns. af netselskabers tarif C takster): 0,32 kr.
Systemtarif (Energinet): 0,112 kr.
Elafgift: 0 kr.
Moms: 0,246 kr.

Samlet tilbagebetalingssats inkl. moms: 1,23 kr

April 2023: 1,39 kr.

Marts 2023: 1,70 kr.

Februar 2023: 1,80 kr.

Januar 2023: 1,85 kr.

December 2022: 3,65 kr.

November 2022: 2,65 kr.

Oktober 2022: 2,60 kr.

OK kan ikke indhente elafgiftsrefusion, hvis medarbejderen allerede har reduceret elafgift på målepunktet. Dette gælder f.eks. hvis medarbejderen har solceller eller varmepumpe.

Folketinget har samtidig vedtaget en midlertidig lempelse af elafgiften til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kWh i seks måneder fra 1. januar 2023, hvorfor OK i perioden ikke indhenter elafgiftsrefusionen.

Hvornår sker opkrævningen?

Opkrævningen sker hver måned, så du hurtigt får fuldt overblik over dine udgifter.

Når en måned er afsluttet, udregner OK tilbagebetalingssatsen den efterfølgende måned og ganger den med de antal kWh, der er brugt til ladeboksen. Herefter bliver pengene opkrævet den kommende måned.

Personer med headset

Har du brug for hjælp?

Ring til os på 89 32 25 7089 32 25 70, vi sidder klar til at hjælpe.

Gå til hjælp

Send dit telefonnummer

så ringer vi dig op hurtigst muligt

top