Opladning hos OK

Tilbagebetalingssats for leasingselskaber

Illustration af mulighed for at oplade elbil i det offentlige rum

Medarbejderens tilbagebetalingssats for maj 2024:

1,91 kr.

Tilbagebetalingssatsen bliver pr. 1. juli 2023 opgjort inkl. elafgift. Hvis leasingkunden i forvejen har reduceret elafgift som f.eks. solceller eller varmepumpe på det målepunkt, hvor ladeboksen er tilkoblet, vil tilbagebetalingen ikke indeholde elafgiften. Dermed vil leasingkunden opleve, at tilbagebetalingen er ca. 94,625 øre lavere.

Tilbagebetalingssatsen udregnes på baggrund af den gennemsnitlige el-pris over hele døgnet i den pågældende måned. Hertil tillagt system- og nettariffer.

Indkøbspris på el i maj 2024 (data fra Nord Pool m. afrunding): 0,44 kr.
Nettarif (gns. af netselskabers tarif C takster): 0,20 kr.
Systemtarif (Energinet): 0,13 kr.
Elafgift: 0,757 kr.
Moms: 0,382 kr.

Samlet tilbagebetalingssats: 1,91 kr.

April 2024: 1,92 kr.

Marts 2024: 2,13 kr.

Februar 2024: 2,08 kr.

Januar 2024: 2,25 kr.

December 2023: 2,13 kr.

November 2023: 2,25 kr.

Oktober 2023: 2,00 kr.

September 2023: 2,20 kr.

August 2023: 2,21 kr.

Juli 2023: 2,01 kr.

Juni 2023: 1,40 kr.

Særligt vedrørende elafgiftsrefusion

Skatterådet har indført en praksisændring af de gældende EU-regler på momsområdet (SKM2022.449.SR), hvilket får betydning for tilbagebetalingen af elafgiftsrefusionen, når jeres leasingkunder oplader firmabilen derhjemme.

Kort fortalt betyder ændringen, at ladeoperatører fremover ikke kan tilbagebetale momsen på elafgiften. Det har indflydelse på OK’s tilbagebetalinger til jeres leasingkunder og den tilsvarende strømopkrævning til dit leasingselskab.

Såfremt leasingkunden kan modtage fuld elafgiftsrefusion, og dermed ikke har solceller, varmepumpe eller anden afgiftsfritaget strøm på det målepunkt, hvor ladeboksen er tilsluttet, vil leasingkunden modtage OK’s gældende tilbagebetalingssats.

Tilbagebetalingssatsen består af den rene el-pris, system- og nettariffer samt elafgiften. Tilbagebetalingssatsen er udregnet med moms, da leasingkunden har betalt moms på sin el-regning til sin el-leverandør.

OK administrerer et udlæg for strømmen (via vores tilbagebetalingssats) til leasingkunden, som efterfølgende opkræves hos dit leasingselskab. Dit leasingselskab betaler altså for det ladeforbrug, som OK har kompenseret leasingkunden. Efterfølgende vil OK indhente elafgiften og udbetale den til dit leasingselskab som en kreditering. Opkrævningen for strøm til leasingkundens opladninger samt krediteringen af elafgiftsrefusionen vil fremover være opgjort uden moms.

Elafgiftsrefusionen er pr. 1. juli 2023 opgjort til 0,757 kr. pr. kWh, hvilket er det beløb I vil få retur, når leasingkunden er berettiget til elafgiftsrefusionen.

Hvis leasingkunden i forvejen har reduceret elafgift, f.eks. hvis leasingkunden har solceller eller varmepumpe, vil tilbagebetalingen ikke indeholde elafgiften.

Dette skyldes, at OK ikke kan indhente elafgiftsrefusionen ved SKAT. Leasingkundens tilbagebetaling vil derfor være ca. 94,625 øre mindre, hvilket også vil afspejle sig i OK’s strømopkrævning hos dit leasingselskab.

Hvornår sker opkrævningen?

Opkrævningen sker hver måned, så du hurtigt får fuldt overblik over dine udgifter.

Når en måned er afsluttet, udregner OK tilbagebetalingssatsen den efterfølgende måned og ganger den med de antal kWh, der er brugt til ladeboksen. Herefter bliver pengene opkrævet den kommende måned.

Personer med headset

Har du brug for hjælp?

Ring til os på 89 32 24 2789 32 24 27, vi sidder klar til at hjælpe.

Gå til hjælp

Send dit telefonnummer

så ringer vi dig op hurtigst muligt

top