Sådan udtager du den perfekte olieprøve

Med en olieanalyse kan du overvåge og vurdere tilstanden af både olie og maskineri og på den måde sikre optimal drift og forlænge udstyrets levetid.

Forebygger nedbrud og minimerer omkostninger

Ved at analysere olieprøver kan du tidligt identificere tegn på slid, forurening og andre potentielle problemer. Det gør det muligt for dig at vedligeholde og dermed forebygge nedbrud og minimere driftsomkostninger, samtidig med at det sikrer, at maskinerne kører effektivt og pålideligt.

Optimer forbruget med OK Analyse

Olieanalyse

Korrekt udtagning af olieprøve

Korrekt udtagning af olieprøven er essentielt for at sikre nøjagtige og pålidelige resultater fra en olieanalyse. Uden en præcis prøvetagningsmetode kan resultaterne være misvisende, og det kan føre til fejlagtige analyser og vurderinger. Det kan resultere i, at potentielle problemer overses, eller at unødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger iværksættes.

Derfor er det vigtigt nøje at følge anbefalede praksisser for prøvetagning for at sikre, at prøven repræsenterer systemets faktiske tilstand.

Hvor skal olieprøven udtages?

For at opnå den mest repræsentative olieprøve, bør prøvetagningen finde sted i et område, hvor olien er aktivt involveret i maskinens funktion, og inden den passerer gennem filtre. Dermed sikrer du, at prøven indeholder en nøjagtig registrering af de nuværende driftsbetingelser og eventuelt slid.

Et optimalt prøveudtagningspunkt er ofte nedstrøms fra de primære maskinkomponenter, men før olien returneres til hovedtanken. Ved at vælge dette punkt sikrer du, at prøven fanger et klart billede af både oliens og maskinens tilstand, hvilket er afgørende for en præcis analyse og fortolkning.

10 trin til en perfekte olieprøve

For at opnå den ideelle olieprøve til analyse er det vigtigt at anvende de rette redskaber og følge en nøje procedure. Du skal have en partikelfri flaske lavet af glas eller hård plastik med en kapacitet på 100-200 ml, en oliebeholder på nogle få liter til at opsamle olie og en ren klud. En konsekvent fremgangsmåde ved prøveudtagning er afgørende for at sikre pålidelige og sammenlignelige resultater.

10 trin for udtagning af olieprøver:

1. Sikr dig, at oliesystemet kører stabilt.

2. Placér oliebeholderen under prøveudtagelsesventilen.

3. Åbn og luk ventilen fem gange for at rense den, og lad den derefter stå åben.

4. Skyl røret ved at lade en liter olie løbe ned i beholderen.

5. Åbn prøveflasken og hold låget i hånden for at undgå forurening.

6. Hold flasken under olieflødet uden at røre ved ventilen eller afløbsrøret.

7. Fyld flasken til omkring 80 %.

8. Sæt låget på flasken straks efter prøven er taget.

9. Luk prøveudtagelsesventilen.

10. Påfør korrekt udfyldt olieprøveetiket på flasken og send den afsted med post eller kurér.

Det er vigtigt at udfylde etiketten på olieprøven omhyggeligt, da korrekte og fuldstændige oplysninger sikrer en hurtig ekspedition og analyse. Nøjagtige data om prøveudtagningstidspunkt, maskintype, og eventuelle specifikke observationer hjælper laboratoriet med at prioritere og målrette analysen, og det bidrager til en effektiv fejldiagnostik og optimering af vedligeholdelsesplaner.

Brug for rådgivning?

Steffen Rasmussen

Key account manager, Jylland
Industri

Michael Lyngkilde

Key account manager, Fyn og Sjælland
Industri

Lars Primdahl

Salgschef
Smøremidler

top