Sådan fungerer tilbagebetalingen, når du har en ladestander

Har du en ladestander fra OK, tilbagebetaler vi elforbruget igennem vores tilbagebetalingssats.

Hvorfor tilbagebetaler OK elforbruget?

Når der oplades på dine ladestandere, er de typisk forbundet til den elmåler, du benytter til dit øvrige elforbrug. Dermed vil du opleve, at din elregning hos din elleverandør bliver større, når du får opsat ladestandere.

Derfor tilbagebetaler OK udgifterne på de kWh, der går igennem ladestanderne med vores tilbagebetalingssats, der består af en elafgiftsrefusion, som er fastsat af SKAT, og en strømsats, som OK fastlægger, og som svarer til den rene elpris samt nettariffer.

Kontakt OK 78 73 10 91

Mand lader sin bil ved ladestander
Illustration af mulighed for at oplade elbil på arbejdspladsen

Aktuel tilbagebetalingssats

Elafgiftsrefusionen, der er fastsat af SKAT,
er i 2. kvartal opgjort til

0,90 kr. ekskl. moms

OK’s aktuelle strømsats for opladninger i
2. kvartal 2022 er

1,67 kr. ekskl. moms

Elafgiftsrefusionen og OK’s strømsats udgør den samlede tilbagebetalingssats svarende til 2,57 kr. ekskl. moms og 3,21 kr. inkl. moms.*

I nogle tilfælde vil du ikke kunne få tilbagebetalt strømsats eller elafgiftsrefusion. Det gælder f.eks., hvis OK ejer målepunktet til ladestanderne, og vi derfor selv afholder alle eludgifter på ladestanderne.

Vi udbetaler afgiftsrefusionen, så længe det er muligt for os at søge den hos SKAT. Bemærk, at vi ikke har mulighed for at søge elafgiftsrefusion, hvis din virksomhed allerede har reduceret elafgift på målepunktet. Du kan altid finde yderligere oplysninger i din aftale med OK.

1. kvartal 2022
Elgiftsrefusion: 0,90 kr. ekskl. moms.
OK's strømsats: 1,41 kr. ekskl. moms.

Folketinget har vedtaget, at elafgiften falder med 14 øre pr. kWh d. 1. juli 2022 og frem til 30. september 2022 (3. kvartal). Dermed vil OK i 3. kvartal 2022 tilbagebetale 0,76 kr. pr. kWh ekskl. moms i stedet for de tidligere kr. 0,90 kr. pr. kWh ekskl. moms.

Folketinget har desuden vedtaget en yderligere reducering i elafgiften, hvilket betyder, at elafgiften i 4. kvartal falder med 4 øre, hvormed OK i 4. kvartal 2022 vil tilbagebetale 0,72 kr. pr. kWh ekskl. moms. Elafgiften udfases løbende mod 2030 og OK følger den til enhver tid gældende sats hos SKAT.

Hvornår sker tilbagebetalingen?

Tilbagebetalingen sker hvert kvartal.

Når et kvartal er afsluttet, udregner OK tilbagebetalingssatsen og ganger den med de antal kWh, der er brugt til ladestanderne, og herefter bliver pengene udbetalt til din virksomhed eller til leasingselskabet.

Tilbagebetalingssats på ladestandere til erhverv
top