Sådan sikrer du en sund olie og et sundt oliesystem

Kemisk forurening eller partikelforurening i et oliesystem resulterer ofte i funktionsnedsættelse eller nedbrud og dermed tabt produktion. Men hvor stammer forureningen fra? Og hvordan undgår du, at oliesystemet tager skade? Få svarene her.

Den kemiske forurening

Den kemiske forurening kan betegnes som den nedbrydning, der sker af olien eller de additiver, der er tilsat olien. Det kan ske ved at olien stresses til ud over hvad den kan bære, eller ved at additiverne simpelthen bliver brugt i udførelsen af deres funktion.

Internt i systemet kan høje temperaturer, oxidering eller kombinationen af de to være årsagen. Af eksterne faktorer vil vand, ilt eller andre fremmedlegemer i olien også, ud over de i sig selv kan være skadelige for dit system, fremme den kemiske nedbrydning af olien.

Partikelforureningen

Partikelforurening anses ofte som noget, der tilgår olien under brug. Og det er også en af årsagerne, idet vi ikke kan undgå, at der kommer partikler i olien. Men derudover må det forventes, at der fra start er nogle partikler, at der tilføres partikler udefra i hele levetiden, ligesom der genereres partikler i systemet under drift.

Kan jeg se forureningen?

Både ja og nej. Nogle forureninger vil være synlige og vise sig som slam- eller lakdannelse på overflader eller være flydende i olien. Men består forureningen af vand eller partikler, kan mængden der cirkulerer rundt i olien være over grænseværdierne, uden at det kan ses visuelt.

Det kan altså være svært at vurdere, om olien er sund. Ses der lakdannelse, kan der være faktorer i systemet, der fremmer en nedbrydning, men olien er ikke nødvendigvis så nedbrudt, at den ikke kan udføre sin funktion. Og på den anden side kan olien visuelt se sund ud, men indeholde for mange partikler og dermed på sigt forårsage funktionssvigt.

Hvordan undgår jeg, at oliesystemet tager skade?

Det kan altså ikke undgås, at olien bliver forurenet, og det kan ikke altid hverken konstateres visuelt eller måles på ydelsen, før det er for sent. Men heldigvis er der noget, du kan gøre, så du sikrer, at dit oliesystem ikke tager skade.

En måde er at følge leverandøranvisninger og skifte olien efter de anbefalede intervaller. Dette bør også altid følges i garantiperioden, og intervaller ligger også ofte på den sikre side. Men det giver ingen garanti for, at olien ikke er så forurenet, at en nedbrydning af systemet er i gang.

For at sikre, at olieskiftet sker på det rigtige tidspunkt, kan det anbefales at lave olieanalyse med jævne mellemrum. Analyserne giver et tilstandsbillede af både system og olie og dermed en anvisning til, hvornår du bør skifte. Ofte vil det resultere i længere skifteintervaller, og følges det, vil det sikre en sund olie og et sundt system.

Læs også: Sådan holder du din olie ren

Flemming Søren Jensen

Smøreolieingeniør, Danmark/Grønland

top